160 години Габрово град
1979 година

1. Недко Недков, председател на Изпълнителния комитет на Общинския народен съвет на селищна система Габрово (26 септември 1979 – 29 декември 1983)

Nedko Nedkov, Chairman of the Executive Committee of the City People’s Council in the Gabrovo town`s system (September 26th, 1979 – December 29th, 1983)

Недко Недков, Председатель Исполнительного комитета Общинского Народного совета в селищной системе Габрово (26 сентября 1979 – 29 декабря 1983)

 

2. Откриване на новата сграда на Държавния куклен театър, 19 май

Opening of the new building of the State Puppet Theatre, May 19th

Открытие нового здания Государственного кукольного театра, 19 мая

 

3. Посещение на Людмила Живкова и Светослав Рьорих в Дома на хумора и сатирата

A visit of Lyudmila Zhivkova and Svetoslav Roerich in the House of Humour and Satire

Посещение Людмилы Живковой и Святослава Рериха в Доме юмора и сатиры