160 години Габрово град
1976 година

1. Генчо Попов, председател на Изпълнителния комитет на Градския народен съвет (23 юни 1976 – 26 септември 1979)

Gencho Popov, Chairman of the Executive Committee of the City People’s Council (June 23th, 1976 – September 26th, 1979)

Генчо Попов, Председатель Исполнительного комитета Городского Народного совета (23 июня 1976 – 26 сентября 1979)

 

2. Откриване на Електронноизчислителен център във ВМЕИ

Inauguration a computing center at the Higher Mechanical and Electrical Institute

Открытие электронно-вычислительного центра в ВМЕИ

 

3. Създаден габровски Мим театър, 11 октомври

Gabrovo Theater of pantomime, established in October 11th

Создан габровский Театр пантомимы, 11 октября