160 години Габрово град
1973 година


1. Символичен ключ и паметен медал на Габрово, връчвани на почетните граждани от 1973 до 1999 г., авторски колектив с ръководител Цанко Цанков

A symbolic key and the commemorative medal of Gabrovo awarded the honorary citizens from 1973 to 1999, a team of authors led by Tsanko Tsankov

Символичный ключ и памятная медаль Габрово, которых вручали почётным гражданам с 1973 по 1999 г., авторский коллектив с руководителем Цанко Цанковым

 

2. Почетен знак, връчван на личности със заслуги към Габрово след 1973 г., авторски колектив с ръководител Цанко Цанков

A Badge of honor awarded to persons with merits to Gabrovo after 1973, a team of authors led by Tsanko Tsankov

Почётный знак, который вручался лицам за заслуги к Габрово с 1973 г., авторский коллектив с руководителем Цанко Цанковым

 

3. Открито Първото международно биенале на карикатурата и малката сатирична пластика в Габрово

First International Biennial of Caricature and small satirical sculpture in Gabrovo was opened

Открыто Первое международное биеннале карикатуры и мелкой сатиричной пластики в Габрово