160 години Габрово град
1947 година

1. Атанас Тотев, кмет на Габрово (октомври 1947 – март 1948)

Atanas Totev, Mayor of Gabrovo (October 1947 – March 1948)

Атанас Тотев, мэр Габрово (октябрь 1947 – март 1948)

 

2. Открит общински родилен дом в кв. Баждар, 6 април

A municipal maternity hospital in the district Bazdar, opened in April 6th

Открыт общинский родом в квартале Баждар, 6 апреля

 

3. Открито училище „Цанко Дюстабанов”

“Tsanko Dyustabanov” school was opened

Открыта школа „Цанко Дюстабанов”

 

4. Пълномощно на Дойчо Димитров за извършване на национализацията на фабрика „Хрикон”, 23 декември

Doicho Dimitrov’s letter of attorney for making nationalization of the “Hrikon” factory, December 23th

Полномочное Дойчо Димитрова об осуществлении национализацию фабрики „Хрикон”, 23 декабря