160 години Габрово град
1946 година

1. Рачо Пенчев, кмет на Габрово (януари 1946 – октомври 1947)

Racho Penchev, Mayor of Gabrovo (January 1946 – October 1947)

Рачо Пенчев, мэр Габрово (январь 1946 – октябрь 1947)

 

2. Митинг в подкрепа на Народната република, Габрово

A meeting in support of the People’s Republic, Gabrovo

Митинг на поддержку Народной республики, Габрово

 

 

3. Бюлетини на Отечествения фронт и на Обединената опозиция

Voting-papers of the Fatherland Front and the United Opposition

Выборные бюллетени Отечественного фронта и Объединённой оппозиции

 

4. Елисавета Попантонова (1910-1992), народен представител на опозицията, избрана от Габрово във ВНС

Elisaveta Popantonova (1910-1992), a deputy of the opposition, elected in Gabrovo for the Grand National Assembly

Елисавета Попантонова (1910-1992), народный представитель оппозиции, выбранный Габровом в ВНС