160 години Габрово град
1945 година

1. Завръщане на войници в Габрово

The return of soldiers in Gabrovo

Возвращение солдат в Габрово

 

2. Митинг за Народния съд, Габрово

A meeting pro People’s Court, Gabrovo

Митинг на поддержку Народного суда, Габрово

 

3. Откриване на Общинския народен театър с премиерата „Хъшове”

Opening of the Municipal People’s Theatre with the premiere „The Outcasts“

Открытие Общинского народного театра – премьера „Хъшове”