Габровецът Тодор Бурмов – председател на първото българско правителство след Освобождението

В историята Тодор Бурмов остава известен като първият министър-председател на новоосвободена България. Неговият живот преминава през две епохи, в които се изявява като виден просветен деец през Възраждането, журналист, политик, държавник и общественик, с което се нарежда сред първостроителите на Третата българска държава.

След Освобождението, Бурмов е сред малкото високообразовани българи, които имат някакъв административен опит. Това предопределя политическата му кариера и участие в управлението на страната. С указ на княз Александър от 5/17 юли 1879 г. Т. Бурмов е назначен за председател на първото българско правителство. В него той е министър на вътрешните работи и временно управляващ Министерството на народното просвещение. Задържа се на власт около пет месеца – до 24 ноември /6 декември 1879 г.

За това време се поставят основите на новата българска държавност. Под прякото му ръководство се формират държавните и местните органи за сигурност и вътрешен ред, от които зависи стабилността на държавата. Формирана е висшата държавна администрация, а под нейно ръководство окръжната и местна власт. Третата българска държава започва да действа като единен цялостен управленски механизъм, насочван от министър-председателя Тодор Бурмов.

В кабинета влизат безспорно най-просветените хора от Консервативната партия, които, макар и без опит, са запознати поне на теория с управлението на модерните държави. Те извършват широка съзидателна дейност по изграждането и укрепването на формиращите се държавни структури. Като политик обаче, според Симеон Радев, Т. Бурмов е „неравностоен противник на хора като Славейков, Каравелов, Стамболов, неподражаеми агитатори и демагози…“. Затова, въпреки че князът предпочита да работи с консерваторите, тяхното правителство не успява да се задържи дълго.

В първите години след Освобождението в България се разгарят напрегнати партизански борби, в които Т. Бурмов не желае да отстъпи от своите принципи и става до голяма степен тяхна жертва.

Автор на материала: Иван Постомпиров – главен уредник в РИМ – Габрово