160 години Габрово град
1931 година

1. Кметът Илия Кожухаров и официални лица при откриване на Градската баня в Габрово, 5 април

Mayor Ilia Kozhuharov and officials at the opening of the City Bath in Gabrovo, April 5th

Мэр Илия Кожухаров и официальные лица на открытии Городской бани в Габрово, 5 апреля

 

2. Първата туристическа хижа в м. Узана

The first tourist lodge in Uzana place

Первая турбаза в местности Узана

 

3. Основана фабрика за седефени копчета и дървени изделия „Петко Кашев”

“Petko Kashev” factory for pearl buttons and wood products, found in Gabrovo

Основана фабрика перломутровых пуговиц и изделий из дерева „Петко Кашев”

 

4. Откриване новата кланица в Габрово, 7 декември

Opening the new slaughterhouse in Gabrovo, December 7th

Открытие новой скотобойны в Габрово, 7 декабря