Културна ценност на месеца – май 2015 г.

DSC03705_1024x576

Културна ценност на месец май 2015 г. в Регионален исторически музей – Габрово е оригиналът на единственото запазено автентично свидетелство за обявяването на Габрово за град. Свидетелството представлява приписка в „Пролог за юни, юли и август“, отпечатан през 1764 година в Москва. Негов автор е Неофит Георгиев – учител и създател на частно килийно училище в Габрово, а по-късно – монах в Соколския манастир. Реликвата е собственост на габровския храм „Успение Богородично“.

„Прологът“ е църковно-учителен сборник от съкратени жития на светци, разположени по дните на годината. На вътрешната страна на задната корица е изписано с черно мастило: „1860, маиа 4, Нашето село Габрово се провозгласи град от тяхно превозходителство Търновский и Рухчушкий пашли. За извястие писах аз Неофить Геор йеромонахь Соколский“.

Авторът отбелязва извършената на 3 май церемония от управителя на Русчушкия санджак Ваали паша и от подчинения му мюфтесарифин на Търново феян паша. Самият административен акт обаче става със задна дата и от 1 май Габрово официално се води град.