160 години Габрово град
1930 година


1. Диплом и медал на Иван Хаджиберов за участие в Солунското изложение, септември

A diploma and a medal of Ivan Hadzhiberov for participation in Thessaloniki Exhibition, September

Диплом и медаль Ивана Хаджиберова за участие в Солунской выставке, сентябрь

 

2. Машинната зала на ДЕЦ „Грамадата”

The engine room of “Gramadata” DPP

Машинный зал дизельной электроцентралы „Грамадата“

 

3. Почетният немски вицеконсул Васил Карагьозов с членовете и семействата на легацията пред своята къща, където се помещава единственото дипломатическо представителство в Габрово – консулството на Германия

German honorary vice consul Vasil Karagiozov with members and families of the legation in front of his home, which houses the only diplomatic mission in Gabrovo – Consulate of Germany

Немецкий почётный вице-консул Васил Карагьозов и члены дипломатической миссии и их семьи перед своём доме, в котором находится единственное дипломатическое представительство в г. Габрово – Консульство Германии