160 години Габрово град
1924 година


1. Указ № 355 на Цар Борис ІІІ за утвърждаване избора на габровеца Паскал Паскалев за кмет на София

Decree № 355 of Tzar Boris III for promotion the election of the Gabrovian Pascal Paskalev for mayor of Sofia

Указ № 355 Царя Бориса ІІІ об утверждении выбора, габровца Паскала Паскалева мэром Софии

 

2. Първият брой на в. „Известия на библиотека Априлов-Палаузов”

The first issue of the “Bulletin of the library Aprilov-Palauzov” journal

Первый выпуск газеты „Новости библиотеки Априлов-Палаузов”

 

3. Изглед на Габрово с ул. „Брянска” и основите на новото Техническо училище

A view from Gabrovo with “Bryanska” Str. and the foundations of the new Technical School

Вид Габрово на улицу „Брянска“ и начала стройки нового Технического училища