Въвеждаща пресконференция по проект „Неформално образование в ревитализирана музейна среда“

На 15 юли 2019 г. в музеен обект „Дечкова къща“ се проведе въвеждаща пресконференция по проект „Неформално образование в ревитализирана музейна среда“ на Регионален исторически музей – Габрово, финансиран от Министерство на културата в рамките на сесия за проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства, Тема 2 „Музеят като образователна среда“.

Пред местни медии г-н Росен Йосифов – гл. уредник в РИМ – Габрово и Радослава Балевска – ръководител на проекта, представиха основните цели и предвидените за изпълнение дейности.

Въпреки натоварените си графици, в пресконференцията се включиха директорите на партниращите организации: г-н Петко Койчев – директор на Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово и д-р Богдан Андреев – директор на Средно училище „Райчо Каролев“ – Габрово, които представиха участието на своите институции в реализирането на дейностите.