Скифос от село Градница е културна ценност на РИМ – Габрово за юли

 

Скифос от района на село Градница е културна ценност на РИМ – Габрово за месец юли. Открит е през 1971 г. в могила № 1 от могилния некропол в местността Поленица, в централното погребение на дълбочина 2 м. Част е от погребалните дарове и е бил разположен на югоизток от мъртвеца. Поставен прав, при кремацията е паднал и се счупил, като стените са паднали върху дъното и са намерени с полепнали по тях пепел и въглени. Въпреки че е бил силно фрагментиран, днес съдът е реставриран.

Скифосът (σκύφος) е вид чаша за пиене. Появява се в древна Елада през Геометричния период, отначало в Коринт, после в Атина. Основно е керамичен съд, но се срещат и екземпляри от сребро и стъкло. Употребата на чернофирнисови скифоси в тракийска среда през класическата епоха е широко разпространена, засвидетелствана с многобройни находки, главно от южнобългарските земи.

Граднишкият екземпляр е сравнително голям. Изработен е от фина глина с керемиденочервен цвят. По повърхността е нанесен черен фирнис с метален блясък, като има следи от четката при нанасянето. В центъра на дъното с червен фирнис е поставена точка, заградена с три окръжности.

Скифосът от могилата при с. Градница е атически тип и може да се датира в първата четвърт на ІV в. пр. Хр. Част е от импортните съдове, използвани при конкретния погребален обред и е ценно и рядко свидетелство за вноса на този вид керамика в района на Централна Стара планина.