Резултати от проведеното събеседване с кандидатите за длъжностите „Екскурзовод в музей“ и „Уредник в музей“

На 2 и 3 май в Регионален исторически музей – Габрово беше проведено събеседване с кандидатите заемане на съответните длъжности:

За екскурзовод в музей е одобрена: Моника Ненова;

За уредник в отдел „Фондове и научен архив“ е одобрена: Цветомира Николова;

За уредник в отдел „История на българските земи ХV – ХІХ век“ е одобрена: Цветомира Димитрова-Ненова.