Представяне на сборник „Известия на РИМ – Габрово, том. VI“

 

Днес в Регионален исторически музей – Габрово беше представен том VI на сборника „Известия на РИМ-Габрово“, с докладите от Националната научна конференция „Развитието на занаятите и индустрията в България през ХІХ-ХХІ в. и приносът на Габрово”, организирана от Регионален исторически музей – Габрово, Институт за исторически изследвания при Българска академия на науките и Етнографски музей на открито „Етър”.

В обръщението си към участниците Директорът на РИМ – Габрово г-жа Красимира Чолакова подчерта: „Индустрията и нейните предшественици – занаятите, са в основата на модерното развитие на българите още от времето на Възраждането и до наши дни. Те менят своите форми, практики, организация и технологични норми в зависимост от конкретните исторически условия и така трансформират не само икономиката, но и обществото. Индустрията, занаятите и търговията повлияват на структурата, социалните отношения, образованието и културата на обществото, допринасяйки за неговото европеизиране. Габрово и Габровският край са едни от най-представителните примери за предприемчивост и успех в развитието на занаятите, търговията и индустриалното производство през модерната епоха.

Проблемът за модернизацията на България и ролята на Габрово в нея бе обект на самостоятелна конференция през 2006 г., от докладите на която бе съставен внушителен сборник. Той се радва на добро признание от страна на историческата колегия. През 2013 г. музеят стана домакин на нова конференция, посветена на индустрията, иновациите и технологиите като исторически опит на българите и приносът на габровци, докладите от която бяха публикувани в т. І от Известията на РИМ-Габрово. Конференцията през 2018 г. концентрира изследователски усилия върху индустрията и занаятите и тяхната социално-икономическа и културна роля за европейските перспективи в историческото развитие на българите и страната от XIX в. до наши дни. Публикуваните доклади са малък принос към усилията за осмисляне на миналото и извличане на опит като залог за бъдещето, но и изпълнение на дълга ни към нашите предци, които със своята творческа енергия и постоянство са конструирали образа на Габрово като „Българският Манчестър“ още в края на ХІХ в. и са го превърнали в един от символите на модерна България.“

Научният ръководител на конференцията проф. д-р Илияна Марчева от Института за исторически изследвания при БАН представи тематичното съдържание на сборника и авторите, като сподели личното си удовлетворение от резултатите и увереността, че научните достижения на конференцията и изданието няма да останат незабелязани и ще бъдат оценени по достойнство. Проф. Марчева изказа благодарност за положените усилия и отличната работа на редакторите Иван Постомпиров и Росен Йосифов – главни уредници в РИМ – Габрово и техническия редактор г-жа Савина Цонева – Директор на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“.

Това е първото научно реферирано издание на РИМ – Габрово, с научни рецензенти проф. д-р Евгения Калинова и доц. д-р Сашка Миланова.

Сборникът може да бъде закупен от Регионален исторически музей – Габрово на цена 30 лв.