Представяне на сборникa от научната конференция „Развитието на занаятите и индустрията в България през ХІХ-ХХІ в.“

 

На 17 април от 14.00 часа в Регионален исторически музей – Габрово ще бъде представен том VI на сборника „Известия на РИМ-Габрово“, с доклади от Националната научна конференция „Развитието на занаятите и индустрията в България през ХІХ-ХХІ в. и приносът на Габрово”, организирана от Регионален исторически музей – Габрово, Институт за исторически изследвания при Българска академия на науките и Етнографски музей на открито „Етър”.

Това е първото научно реферирано издание на РИМ – Габрово, с научни рецензенти проф. д-р Евгения Калинова и доц. д-р Сашка Миланова. Сборникът съдържа 31 доклада и ще бъде представен от научния ръководител на конференцията проф. д-р Илияна Марчева от Института за исторически изследвания при БАН.

Националната научна конференция „Развитието на занаятите и индустрията в България през ХІХ-ХХІ в. и приносът на Габрово”, се проведе на 26 – 27 април 2018 г. в Регионален исторически музей – Габрово. Форумът беше посветен на 135 години от началото на музейното дело в Габрово, на българското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г. и на включването на Габрово в мрежата на Творческите градове на ЮНЕСКО.