Културна ценност на месеца – юни 2014 г.

mech_855x1200

Културна ценност на месец ЮНИ 2014 г. беше единственото антично изцяло запазено дълго хладно оръжие, съхранявано във фондовете на РИМ-Габрово – меч келтски тип. Представлява дълго право острие с два режещи ръба и със заоблен връх. Върху всяка от плоските му страни са оформени три ребра, които усилват острието. Металната част на ръкохватката е с ромбовидно сечение. Изработен е чрез коване от желязо. Сечащото оръжие е възприето на въоръжение от тракийската кавалерия. Мечът произхожда от м. Градът при с. Крамолин, където е случайна находка от археологическите проучвания, т.е. не произхожда от стратиграфски датиран пласт. Типологически може да се хронологизира в ІІ-І в.пр.Хр.

Културна ценност на м. юни е единственото антично изцяло запазено дълго хладно оръжие, съхранявано във фондовете на РИМ-Габрово – меч келтски тип. Представлява дълго право острие с два режещи ръба и със заоблен връх. Върху всяка от плоските му страни са оформени три ребра, които усилват острието. Металната част на ръкохватката е с ромбовидно сечение. Изработен е чрез коване от желязо. Сечащото оръжие е възприето на въоръжение от тракийската кавалерия. Мечът произхожда от м. Градът при с. Крамолин, където е случайна находка от археологическите проучвания, т.е. не произхожда от стратиграфски датиран пласт. Типологически може да се хронологизира в ІІ-І в.пр.Хр.

От района на Севлиевско са известни подобни мечове, гробни находки. Всички те могат да се свържат със засвидетелствената по археологически път селищна зона с владетелски център в Севлиевската котловина, чието функциониране се осигурява от благоприятните условия за земеделие в Севлиевското поле и транзитната комуникация през Русалийския проход.