Ученици от Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ посетиха експозициите на Регионален исторически музей – Габрово

В рамките на два дни Регионален исторически музей – Габрово и Музеен обект „Дечкова къща“ посрещнаха 6–ти и 7-ми клас на Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“ гр. Габрово. Посещението се осъществи по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“.

На 11 март учениците от 6–ти клас разгледаха постоянната експозиция на РИМ – Габрово – „Габрово и габровци“, където се запознаха с историята на родния си град и видяха на място културни ценности и реликви.

На следващия ден /12 март/ 7-ми клас посети постоянната експозиция „Градски бит от края на ХIX до 40-те години на ХХ век“ в Дечкова къща. Там учениците разгледаха бита на габровеца след Освобождението и промените, които настъпват в него. Запознаха се с интересни предмети от градската култура, които предизвикаха любопитството им, и с богатата история, която съхраняват стените на възрожденската къщата.