Известията на Регионален исторически музей – Габрово с признание за научна стойност

 

Известията на Регионален исторически музей – Габрово са включени в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. Той се поддържа от Министерството на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация. Това е признание за научната стойност на публикуваните в него доклади и съобщения и стимул за продължаване на изследователската дейност на музея.

Известията на РИМ – Габрово излизат от 2013 г., като в тях се публикуват резултатите от проведените научни форуми и от дейността на музея през изтеклата година. Музеят организира, съвместно с ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, редовна научна конференция „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“, която има вече 5 издания, както и отделни форуми, посветени на модернизацията на Габрово и страната.