Албум със снимки на Вълненотекстилен комбинат „Георги Генев“ – Габрово е културна ценност за м. януари 2019 г.

 

КУЛТУРНА ЦЕННОСТ на РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГАБРОВО за м. ЯНУАРИ е Албум със снимки на Вълненотекстилен комбинат „Георги Генев“ – Габрово. Той е с кожена подвързия, голям формат (46/30/5 см), от 34 листа с 42 черно-бели снимки. Албумът е посветен на историята на комбината и по-специално изграждането и оборудването на нов апретурно-багрилен цех през 1962-1966 г.

В продължение на близо 40 години Вълненотекстилен комбинат (ВТК) „Георги Генев“ е едно от големите предприятия определящи облика на Габрово като индустриален град и текстилен център. Той се създава от национализираните през 1947 г. частни вълненотекстилни фабрики.

Концентрацията на вълненотекстилния бранш в Габрово се извършва от 1948 до 1958 г. Тя е свързана с усилената индустриализация на страната, предопределена от икономическата политика водена от управляващата Българска комунистическа партия (БКП) в продължение на повече от 40 години. Със заповед на Министерството на леката промишленост от 1 ян.1959 г. вълненотекстилните предприятия в Габрово се сливат и образуват: ДЪРЖАВЕН ВЪЛНЕНОТЕКСТИЛЕН КОМБИНАТ (ДВТК) „ГЕОРГИ ГЕНЕВ“ – Габрово. Новият комбинат се състои от 27 основни цеха, разположени върху 13 производствени площадки – бивши частни фабрики. ВТК „Георги Генев“ става най-голямото предприятие на Министерството на леката промишленост в Габровски окръг, с голямо икономическо и социално значение не само за региона, но и за страната. Към 1 ян. 1959 г. комбинатът осигурява работа на 4949 души – работници, служители, техници и специалисти. През 1959 г. ВТК „Георги Генев“ – Габрово произвежда 5 676 хил. м вълнени платове, или 30% от цялото производството на страната.

На 18 май 1962 г. тържествено е направена първа копка за строителството на нова апретура, в района на цех 1 (бивше АД „Иван Хаджиберов“, в т.н. Северна индустриална зона). През 1966 г. сградата е завършена и производството е пренесено в нея.

В същия район е изградена новата тъкачница на комбината, където през 1968 г. са монтирани тъкачни станове от другите цехове.

За своето съществуване ВТК „Георги Генев“ – Габрово няколко пъти сменя името и административното си подчинение.

През 90-те години предприятието става Дъщерна фирма „Георги Генев” – Габрово, а по-късно – Еднолично търговско дружество „ФИНТЕКС” – ООД – Габрово. През 1996 г. е преобразувано във „Финтекс” ЕАД Габрово. От 1995 г. дружеството е включено в списъка за масова приватизация. През 1997 г. е преименувано на „Финтекс” АД – Габрово. От м. март 1998 г. е в несъстоятелност поради неплатежоспособност. Отново е открита процедура за приватизация, но скоро след това е прекратена.

През м. апр. 2002 г. „Финтекс” АД е обявен в ликвидация и започва продажба и разпределение на неговите активи. С това приключва и надеждата за възраждане на габровският вълнен текстил. Днес сградите на почти всички цехове от огромния някога комбинат са в руини, а някои вече не съществуват.