Обработка на културни ценности по метода „Аноксия“ в РИМ – Габрово

В периода 14-15 май 2018 г. методът „Аноксия“ за превенция, дезинфекция и дългосрочно съхранение на обекти на културно-историческо наследство беше приложен във фондовете на РИМ – Габрово от Христо Златанов – управител на фирма „Хрикат“, след направена експертна оценка на състоянието на фондовете.

Аноксията е процес на отстраняване на кислорода в затворено пространство чрез изолиране на културните ценности в балон, в който въздухът е заместен от инертен газ (азот). В тази среда културните ценности остават най-малко 21 дни, което спира деградационните (химични и биологични) процеси в тях. След изтичане на срока културните ценности ще бъдат обезпрашени и готови за съхранение. Този процес не предизвиква вторични ефекти и не представлява риск за здравето на музейните специалисти.

Целият фонд от ръкописи и старопечатни книги на български и чужди езици, притежаван от музея, както и голяма част от книжовните културни ценности от фонд «Нова история» са подложени на иновативния метод за съхраняване и опазване на културно-историческо наследство.

Допълнително ценни ръкописи бяха поставени в т.нар „Капсули на времето“ – аноксични капсули за дългосрочно съхранение, в която съдържанието на кислород е само 0,3% и културните ценности са изолирани от влиянието на околната среда. Чрез този метод се прекратява окисляването, биологичната и микробиологична деградация на ръкописите, поставени в капсулата. Тъй като материалът на капсулата е прозрачен, културните ценности могат да бъдат експонирани и в този си вид са показани в новата изложба „Ръкописи, редки и ценни издания от Габрово“, организирана съвместно с РБ “Априлов-Палаузов“ в сградата на музея на ул. „Николаевска” № 10.

Планирано е след книжовното културно-историческо наследство методът да бъде приложен спрямо културните ценности от кожа, дърво и текстил.

В лабораторията за консервация и реставрация в РИМ – Габрово успешно се обработват културни ценности от желязо и цветни метали и стъкло.

Приложеният иновативен метод позволява трайно съхранение на културното наследство на Габрово и България, каквато е основната мисия на музея.