Културна ценност на месец АПРИЛ 2018 г.

През настоящата година се навършват 80 години от смъртта на Васил Карагьозов – виден габровски стопански, просветен и обществен деец. Неговото име се свързва с поставянето основите на възхода на индустриално Габрово в периода от 80-те години на XIX век до 30-те години на XX век. Като директор на фабрика „Ив. К. Калпазанов“ има големи заслуги за развитието и оформянето на Габрово като център на текстилната промишленост.

С приноса си за стопанския подем и социалния живот на страната В. Карагьозов получава много отличия – медал за заслуги към обществото, медал за граждански заслуги, медал за принос към държавата, ордени за граждански заслуги.

Във връзка с годишнината от смъртта му за културна ценност на месец април в РИМ-Габрово е обявено едно от ценните наградни отличия, които притежава музеят в своите фондове – орден „Меджидие“.

Меджидие или Mesidiye Nisani е османски орден, който е учреден през 1852 го. от султан Абдул Меджид I. През годините, паралелно с орден Османие, той се превръща в едно от значимите отличия на Османската империя.

Орденът има 5 степени. С него са награждавани предимно турски граждани, но също така и чуждестранни дипломати. Първа и втора степен на ордена са с кръстосани саби и се дават за военни заслуги. Днес те имат висока колекционерска стойност, тъй като са изключително редки. В брой 1094-ти на в. „Дунав“ от 8 август 1876 г. са публикувани имената на трима габровци, наградени с орден „Меджидие“ – Денчо Видинлиев – син на видния чорбаджия Илия Видинлиев, който е удостоен с IV степен, гайтанджията Георги Хесапчиев и търговецът Христо Манафов – с V степен. Заедно с други габровски първенци те съдействат за спасяването на Габрово от опожаряване след Априлското въстание от 1876 г., като изготвят молба (махзар) до Фазлъ паша (командир на турската Втора Дунавска армия), пристигнал в града от Шумен на 11 май за умиротворяване на района. Видните габровци го молят да запази селището, като предлагат да откупят спокойствието и живота на населението срещу заплащане на 25 000 гроша.

През 1895 г. великият везир на Турция посещава Княжеството и награждава с ордена Васил Карагьозов, както и други двама български индустриалци.

Орденът, който се съхранява в РИМ – Габрово, представлява седемлъчна сребърна звезда, която има златен медальон със султанската тугра на Абдул Меджид I (1823 – 1861 г.).

Тугрите са уникални и индивидуални за всеки един от османските владетели. Представляват калиграфски печат, който замества подписа на султана. Използвани са за узаконяване на султанските фермани. Султанските тугри включват пълното име на султана и неговата титла, изписани на османотурски език.

В червен емайлиран кръг, около туграта на султана, е написано „Усърдие. Преданост. Лоялност“. Между отделните лъчи на звездата има малки звезди и полумесеци. Държачът на лентата е във формата на полумесец, с прикрепена към него звезда. Лентата е червена, с две успоредни зелени ивици по края и с розетка в средата.

Известни българи, получили орден „Меджидие“, са Уста Кольо Фичето – видният възрожденски майстор-строител, награден през 1867 г. генерал-лейтенант Стою Брадистилов, участник в Балканската война (1912 г. – 1913 г.), генерал Данаил Николаев – български офицер от пехотата, по-известен като „Патриархът на българската войска“, и др.

Към настоящия момент орденът е със статут на преустановено награждаване. За последно е присъждан през 1922 г.