Ученици от СУ „Райчо Каролев“ разгледаха изложба „Освобождението“

На 08 март 2018 г. група ученици от V клас при Средно училище „Райчо Каролев“ посетиха Регионален исторически музей – Габрово в рамките на извънкласните дейности по проект „Твоят час“, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

В проведената в постоянна експозиция „Габрово и габровци“ беседа, музейните специалисти запознаха учениците с историята и обичаите на Габровския край, след което децата разгледаха изложба „Освобождението“, посветена на 140 години от Освобождението на България.