Изложба „Есенни багри“

На 28.09.17 год. от 17:30 часа Регионален исторически музей – Габрово ще открие в Дечкова къща изложбата „Есенни багри“. Тя се организира съвместно с Детските школи „Енкаустика“, с преподавател Румен Трифонов и „Приложни забавления“, с преподавател Мариана Трифонова.

На чардака на възрожденската къща ще бъдат експонирани творби в различни техники на техни възпитаници (деца и младежи от 4 до 20- годишна възраст).

Посетителите ще имат възможност да се запознаят с древната техника енкаустика (изкуството да рисуваш с восък), кавалетната живопис (картини рисувани на платно), витраж (стъклопис) и др.

Музеят традиционно си сътрудничи с двете школи, като по този начин популяризира детско-юношеското творчество.