Ателие за работа с деца в ОУ „Ран Босилек“ – 02.03.2017 г.