Стажанти от ПГТ „Пенчо Семов“ в РИМ – Габрово

В периода 01-14 юли 2016 г. в Регионален исторически музей – Габрово се проведе производствена практика на четирима ученика от десети клас на ПГТ „Пенчо Семов“, специалност „Туристическа анимация“. Стажантите бяха въведени в музейната работа с инструктаж и получиха разпределението на задачите си за периода. По време на техния престой те работиха по различни теми, всяка от които строго обвързана с отделните задачи в музейната работа. Поради профила им на обучение в гимназията, те оказаха голяма подкрепа на екипа на музея в работата с деца в лятната академия през този месец. Учениците разработиха иновативна бордова 3D игра, наречена „Музеен детектив“ с която изпълниха и основната си задача – да открият начин, чрез който да популяризират музейната експозиция сред малките ученици от I-ви до IV-ти клас. Стажантите взеха и участие в организирането на заключителна пресконференция по проекта на РИМ – Габрово „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“ по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. От тях беше разработена и кратка картотека за музейната библиотека.