Изложба „Реликви от Руско-турската освободителна война“

plakat_421x600

Изложбата „Реликви от Руско-турската освободителна война“ е посветена на паметта за най-голямото събитие в българското 19-то столетие. В Регионален исторически музей – Габрово се съхранява значителен масив културни ценности, белязали   Освободителната война (1877-1878 г.) и габровското участие в нея. Габрово е един от основните центрове, където се организират важни моменти от настъплението на руската армия и частите на Българското опълчение. Военната, разузнавателна, икономическа и медицинска помощ на габровци е емблематичен пример в летописа на българския принос във войната. Габрово е градът непосредствено свързан с действията на Предния отряд на ген. Гурко, със защитата на стратегически важния за развоя на войната Шипченски проход, със зимното преминаване на Балкана и превземането на укрепения Шейновски лагер. Габровци вписват свои страници в боевете при Нова и Стара Загора, където е бойното кръщение на Самарското знаме – светиня, конните опълченци участват във финалните моменти от действията на руската армия в направлението Котел – Сливен.

Паметта за габровския принос в най-крупното събитие от преди 137 години е илюстрирана чрез различни свидетелства. В изложбата са експонирани общо 36 броя оригинални културни ценности – лични вещи и наградни отличия, предмети, белязани от събитията, които са реализирани на един от важните за изхода на войната  фронтове – Шипченския. Потомци на опълченците са основните дарители на скъпи реликви, които са предоставени за обществено достояние и ще продължават да бъдат част от процеса за запазване паметта за подвига на своите предци.