ГАБРОВСКАТА ДЪРЖАВНА БОЛНИЦА ПОЛУЧАВА ПЪРВАТА СИ МОДЕРНА СГРАДА ПРЕДИ 130 ГОДИНИ

Първата болница в Габрово е открита по време на Руско-турската освободителна война (1877-1878) през 1877 г. в Дечковата къща, тогава Девическо училище (днес постоянна експозиция на РИМ – Габрово „Градски бит от края на ХІХ до 40-те години на ХХ в.“) и в съседната Ямантиева къща. По време на войната в града действат още три болници.

През 1879 г. тази болница е обявена за държавна и започва да се издържа от бюджета. В периода 1879-1894 г. тя е преместена в къщата на хаджи Пенчо (ул. „Орловска“ № 86) и е известна като „Хаджипенчовата болница“. Обявена е за третокласна. Персоналът се състои от един лекар, един фелдшер надзирател, който завежда аптеката и извършва домакинската работа, трима слуги, една слугиня и готвач. Първият болничен и едновременно околийски лекар е д-р Пискюллиев, а първият фелдшер е Христо Груев.

През 1893-1894 г. е построено специално болнично здание по решение на Севлиевския окръжен съвет (по това време Габровска околия се числи към Севлиевско окръжие). Болницата е открита на 15 май (27 май) 1894 г. Намира се в близост до града, на хълма Баждар, на 50-60 метра от последните къщи. Сградата е едноетажна, масивна, с каменни основи, във формата на буквата „П“, с площ 1190 м2 и двор 2200 м2, в който е построена чешма. Осветява се с петролни лампи и първоначално е без водопровод и канализация. До 1921 г. в нея работи само един лекар-управител, който завежда всички отделения и преглежда амбулаторно болните, един фелдшер-надзирател, изпълняващ длъжността и аптекар, и домакин, трима мъже и три прислужници. Битовите условия постепенно се подобряват с прекарването на електричество, вода и канализация. Сградата е модерна за времето си и отговаря на тогавашните изисквания, но сегашната МБАЛ “Д-р Тота Венкова“ изглежда като небостъргач в сравнение с нея.

Държавна болница – Габрово на хълма Баждар, открита на 15 май (27 май) 1894 г. 1935 г.

От 1 април 1921 г. Габровската държавна болница е преустроена във второкласна с 40 легла, а след 1930 г. със 70. Назначени са втори лекар-ординатор, аптекар и писар.

Сградата на Държавна болница, изглед от запад – Габрово. 1935 г.

В началото на ХХ в. се открива възможност за изграждане на нова болнична сграда в Габрово. Общинското управление получава завещанието на покойния габровец Иван П. Грудов, търговец в Румъния. Според акта за отваряне на завещанието (24 март 1895 г.), Грудов завещава сумата от 50 000 лв. за построяване на болница в Габрово. За времето си това са много пари, но уреждането на получаването им от Румъния става твърде бавно. Едва през 1914 г., след продажба на имотите му в Букурещ, е открита сметка в БНБ на фонд „Иван Грудов – за построяване на болница в Габрово”. Габровският общински съвет решава да построи болница на мястото, където тогава се намира Общинското управление (днес Дечкова къща). Арх. Атанас Донков е поканен да изработи план, който да се съгласува с градския лекар. След Първата световна война (1915-1918) обаче, парите се обезценяват и въпреки усилията на общината, проектът остава неосъществен.

През 30-те години започва да се строи, а през 1948 г. в Габрово е открита държавна Работническа болница, в ново и модерно здание (по-късно Консултативна поликлиника), в кв. Падало. От 1951 г. старата държавна болница на Баждар се използва за инфекциозно отделение. По-късно там е настанена библиотеката на ВМЕИ – Габрово (днес Технически университет). На 1 ноем. 2006 г. на мястото на старата сграда е построена новата университетската библиотека.

Библиотеката на ТУ-Габрово, на мястото на първата държавна болница в Габрово. 2012 г.

 

Автор: Иван Постомпиров – главен уредник, РИМ – Габрово