Ателие за приложна работа с ученици

На 27.02.2015 г. в РИМ – Габрово се проведе ателиe по приложна работа с учениците от ПГТ “Пенчо Семов”, в което се запознахме с характерните култури за всяка област в страната и изработихме карта на България от тях.