Постоянна експозиция „Габрово и габровци“ на Регионален исторически музей – Габрово ще остане затворена до месец април 2024 година

Уважаеми съграждани и гости на град Габрово,

Във връзка с изпълнение на проект „РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване“ на Община Габрово по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.; Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ и подготовката на нова постоянна експозиция „Габрово и габровци“ Регионален исторически музей – Габрово ще остане затворен за посетители до месец април 2024 година.

Постоянна експозиция „Градски бит от края на XIX до 40-те години на XX век“ в Музеен обект „Дечкова къща“ няма да приема посетители през зимния сезон. Ще се приемат само групи по предварителна заявка, направена най-малко 3 дена преди посещението.

Марки за Национално движение „100 Национални туристически обекта“ могат да бъдат закупени в сградата на бившето Начално училище „Васил Левски“ на улица „Юрий Венелин“ № 5.

За актуална информация:

понеделник – петък от 9:00 до 17:30 часа
тел. (РИМ – Габрово): 0889 101 204
тел. (МО Дечкова къща): 066 / 806 905
ел. поща: museum_gabrovo@abv.bg