Последен учебен ден в Дечковата къща

Един по-различен, интересен и емоционален последен учебен ден в Дечковата къща имаха учениците от II „а“ клас на СУ „Райчо Каролев“. Виртуална атракция, среща с културни ценности и най-важното за тях – всички успешно преминаха в III клас, а някои бяха наградени и със златни медали за постигнати отлични резултати в учебната и извънучебната дейност.