Повече от 250 ученика посетиха Дечкова къща на 17 май

Над 250 ученика посетиха Дечкова къща на 17 май. По-голямата част от тях се възползваха от предоставената възможност за безплатен достъп до експозицията „Градски бит от края на XIX до 40-те години на XX век“, а други избраха да пробват паметта и ориентацията си в играта „Дечковото златно съкровище“ или да се пренесат в отминалите времена с виртуалната ни атракция.