Представител на РИМ – Габрово участва в първата международна среща по проект „FACE UP – Индустриалните градове на Европа – обединени в партньорство“ в град Валданьо, Италия

От 26 до 29 април 2023 г. в град Валданьо, Италия се проведе първата международна среща по проект „FACE UP – Индустриалните градове на Европа – обединени в партньорство“ финансиран по програма „Граждани, равенство, права и ценности“ 2021 – 2027 г. на ГД „Правосъдие“ към Европейската комисия (Citizens, Equality, Rights and Values Programme – CERV) с участници от седем европейски държави: България, Хърватия, Германия, Полша, Испания, Швеция и Италия.

Представители на страните в проекта са: Социален кооператив „Студио Проджетто“, Италия – (координатор), град Оберхаузен, провинция Северен Рейн-Вестфалия, Германия, Културен център – град Осиек, Хърватия, Лодзки университет – град Лодз, Полша, Община Габрово, България, Градски съвет – Хихон, Испания, Сдружение „Мар Виолета“ – град Хихон, Испания, асоцииран партньор: Община Норшьопинг, Швеция. Като член на делегацията от Габрово, в срещата взе участие Иван Постомпиров – главен уредник в Регионален исторически музей – Габрово.

Обща снимка на участниците в международната среща. 27 апр. 2023 г.

Проектът FACE UP цели да създаде мрежа от градове, които да повишат осведомеността на гражданите за историческото и индустриалното наследство на европейските фабрични градове, за да се подобри дебатът за бъдещето на Европа.

Общата цел на участниците в проекта е създаване на пътна карта за историческо, икономическо и социално съзнание, което насърчава участието на гражданите от различни страни, развитие на нови възможности за взаимодействие между частния и публичния сектор за повишаване на социалното благосъстояние, равнопоставеност, справедливост и създаване на практики за иновативни и приобщаващи модели за сътрудничество.

Участието на Община Габрово цели обогатяване на гражданската памет със знания за индустриалната история и общото европейско минало за преодоляване липсата на осведоменост (с фокус върху младeжите) върху тази част от нашето културно-историческо наследство.

Като резултат от основните дейности по проекта се предвижда: създаване на видеопоредица за местното индустриално наследство в партньорските градове; изготвяне на исторически триизмерни карти (с добавена реалност), образователни дейности и представяне на политики за насърчаване на предприемачеството сред жените; създаване на интерактивна платформа за развитие на европейското публично-частно сътрудничество.

Представяне на екипа и обсъждане работата по създаване на видеопоредица и интерактивна платформа за индустриалното наследство на участващите градове. 28 апр. 2023 г.

Очаквани резултати и положителни ефекти след приключване на дейностите са: повишаване на привлекателността на включените територии за гражданите, туристите и индустриалния сектор; повишаване на участието на гражданите в обществения живот със специално внимание върху младежта; принос към постигане целите на Конференцията за бъдещето на Европа във връзка с грижата за градската среда, основана на приобщаване и устойчивост (по модела на „Новия европейски Баухаус“); повишаване на знанията за програмите на Европейския съюз и процеса по създаване на политики; насърчаване на предприемаческите инициативи, най-вече сред младите хора и жените.

Мястото на срещата – Валданьо, е град и община в провинция Виченца, Североизточна Италия. Градът се простира в долина по протежение на река Aньо, от която носи името си („valle dell Agno“ – долината на река Аньо), заобиколена от хълмове. Подобно на Габрово, реката повлиява както за възникването на селището, така и на неговото развитие, като водата спомага развитието на индустрията, особено в областта на текстила. Градът съществува от IX в. (861 г.), като за първи път се споменава в документ от 1184 г. През 1866 г. Валданьо е присъединен към новосъздаденото кралство Италия (1861).

Градът е родното място на Гаетано Марцото (1810-1910), текстилен предприемач и основател на „Marzotto Group“ – италиански производител на текстил, базиран във Валданьо.

Паметникът на Гаетано Марцото и барелефи с изображения на текстилно производство във Валданьо. 28 апр. 2023 г.

Началото на индустриалното развитие и създаването на голям текстилен център се поставя през 1836 г. от „Луиджи Марцото и синове“ с основаване на предприятие за преработка на вълна. През 1842 г. Луиджи Марцото предава бизнеса на сина си Гаетано. Той разширява производството с предачна фабрика, а заетите в компанията се увеличават до над 1200 души. През 20-те години на ХХ век наследниците модернизират и разширяват компанията, позволявайки ѝ да оцелее по време на Голямата криза (1929 – 1934).


Метален макет на „Градът на хармонията“ – индустриална зона, изградена от Гаетано Марцото във Валданьо, включваща: текстилна фабрика, работнически жилища и сгради за социални дейности – басейн, училище, музикална школа, болница и др.

Част от съществуващите сгради, използвани и днес.

През следващите години компанията се развива и прераства в корпорация, чрез придобиване на други производители – „Lanerossi“ (1987), „Hugo Boss“ (1991) и др. в Чехия, Литва и Италия. През 1997 г. е създаден „Gruppo Industriale Marzotto“, най-големият производител на дизайнерско облекло в света.

Компания „Marzotto“ подпомага развитието на Валданьо, предоставяйки на работниците си училища, болници, развлечения и социални услуги. През 1951 г. семейството учредява наградата „Марцото“ за постижения в медицината, съвременните науки, поезията, журналистиката, театъра и живописта.

Централата на концерна „Марцото“ във Валданьо, край река Аньо (в дъното). 28 апр. 2023 г.

В международната среща взеха участие и представители на близкия град Скио, (регион Венето, провинция Виченца). От XII век градът става център за производство и търговия с вълна. През ХIХ век Скио се превръща в индустриален град благодарение на Алесандро Роси (1819-1898), който основава най-голямата италианска компания за вълнен текстил – през 1880 г. в нея са заети 5 000 души. Той развива широка социална дейност – изгражда жилища, детски ясли, училища, театри и градини за своите работници, споделяйки с тях част от печалбата си. В Скио има няколко големи текстилни фабрики („Lanerossi“, „Conte“, „Cazzola“ и др.), поради което градът е наричан „Манчестър на Италия“.


Представяне индустриалното наследство на град Скио – „Манчестър на Италия“. 27 апр. 2023 г.

Индустриалното наследство на регион Венето е добре съхранено в градовете Валданьо и Скио, като изградените жилища, басейни, училища, театър и други социални придобивки за работниците се използват и днес. Съществуващите запазени производствени сгради се поддържат и се представят като исторически и архитектурни забележителности и обекти на индустриална археология. Паметта за инициаторите на просперитета по време на Индустриалната революция – Гаетано Марцото и Алесандро Роси е увековечена с монументални паметници и барелефи. В Скио е издигнат единственият Паметник на тъкача, като почит към всички работници, които стоят в основата на индустриалното развитие на региона.

Паметникът на тъкача в Скио, поръчан и заплатен от Алесандро Роси. Края на ХIХ в.