140 години от началото на музейната дейност в Габрово – с благодарност към дарителите на Регионален исторически музей – Габрово

На 11 май 2023 г. се навършиха 140 години от създаването на първия музей в Габрово, чийто наследник днес е Регионален исторически музей – Габрово.

По този повод екипът на една от най-старите културни институции в града организира скромно тържество за своите дарители. Поради продължаващия ремонт в музейната сграда, срещата се състоя в музеен обект „Дечкова къща“, което предопредели по-ограничения мащаб на честването.

Решено бе на рождения ден на музея да почетем тези, без които институцията не би съществувала – дарителите. Те са положили основите на музейната сбирка в габровското училище през далечната 1883 г., те са я обогатявали през годините до създаването на Градски народен музей на 10 октомври 1949 г., те днес допълват културното наследство, съхранявано във фондовете на РИМ – Габрово. Изводът за благородното дело на дарителите, направен от директора на музея Росен Йосифов е, че „благодарение на хората и на постоянната връзка с хората може да се изгради музей“. Затова и тържеството е за тези, които милеят за миналото на Габрово. Дарителите, които безкористно предоставят частици от семейната си история, за да запазят за идващите след нас славата на едно деветвековно селище, с буден и революционен възрожденски дух и водещ индустриален град в страната.

Кратката равносметка за последното десетилетие от 130-годишнината на музея до днес е: над 150 дарители с постъпления за фондовете на отделите „Етнография“, „История на българските земи ХV – ХІХ век”, „Нова история” и „Най-нова история” и библиотеката на РИМ – Габрово. Ежегодно музеят връчва свидетелства за всяко от получените дарения. Вчера с почетни грамоти за принос към обогатяване на културното наследство на града бяха отличени:

  • Теодора Цанкова Хаджистойчева, дарила личния екземпляр на д-р Петър Цончев на изследването му „Из стопанското минало на Габрово“ (1929) със саморъчно написаните от него бележки в допълнение;
  • Наследниците на индустриалните фамилии на Иван Колчев Калпазанов и на Васил Карагьозов – Здравка Божидарова Пашова, Велизара Божидарова Карагьозова и Събка Карагьозови, дарили спомените на своя баща и съпруг Божидар Карагьозов „Хроника на моя живот“, издадена през 2022 г. от РИМ – Габрово и над 100 снимки от семейния архив;
  • Таня Семова, дарила златен медальон с образа на Радка Семова, връчван на ученичката с най-висок успех на Стопанското училище „Хаджи Радка Пенчосемова“. Преди два месеца РИМ – Габрово се сдоби и със сребърен медальон, който са получавали няколко ученички за отличен успех през 30-40-те години на ХХ в;
  • Наследниците на най-известния и колоритен габровски опълченец Пенчо Сватов – Андрей Ковачев, Елена Савчева, Надежда Димитрова и Мила Илиева дариха позлатена императорска чаша, получена през 1902 г. от опълченците, удостоени с Георгиевски кръст „За храброст“. Чашата е в кутийка, с вензела на Николай II и името на Пенчо Сватов, гравирано от вътрешната страна.
  • За десетгодишния период получихме ценни дарения от наследниците на габровските фамилии Иван и Цветан Недкови, от Климент Генчев Костов; за семейства Метеви и Стойкови от инж. Георги Метев, за семействата на д-р Христо и Иван Иванови и Новоселови от Нели Иванова д-р Иванова. Те включват лични вещи на габровските индустриалци и техните съпруги, мебели, аксесоари, снимки, кореспонденция и др.
  • Последното за м. май 2023 г. дарение са мемоарите на Иван Христов Георгиев „Махлебашийският род – спомени и размисли“, придружени с над 400 снимки. РИМ получи това ценно изследване от неговата дъщеря Мариана Иванова Жеглова.

Като най-ценно дарение за ХХI в. до днес музеят отличава габровския диригент Иван Стоянов, дарил 23-каратовата златна апликация от второто хилядолетие преди Христа.

На вчерашното тържество връчихме и свидетелства за дарение на 19 габровци, безкористно обогатили фондовете на музея за последните три години, и на тези, включили се в събирателската кампания от началото на 2023 г. до 11 май. Тя е посветена на 140-годишнината на музея и 150-годишнината от рождението на индустриалеца Пенчо Семов. Кампанията продължава до края на годината!

Имате време да помислите и прецените къде да съхранявате семейните реликви. Музеят винаги е готов за срещи с Вас.

Поздравяваме всички наши дарители през годините и им желаем здраве и дълголетие! Наследниците на тези от тях, които вече не са между нас, трябва да знаят, че имената на предците им са записани в инвентарните книги на РИМ – Габрово и вече са включени в историята на града. Това е нашето признание за делата им приживе.

Автор: Катя Гечева – главен уредник, РИМ – Габрово