Национална научна конференция на тема „ИНДУСТРИЯ, ИНДУСТРИАЛНО НАСЛЕДСТВО, МУЗЕИ“

Уважаеми колеги,

Регионален исторически музей – Габрово и Институтът за исторически изследвания при БАН имат удоволствието да Ви поканят за участие в национална научна конференция на тема „ИНДУСТРИЯ, ИНДУСТРИАЛНО НАСЛЕДСТВО, МУЗЕИ“, която ще се проведе на 02-03.11.2023 г. в Габрово с научен ръководител проф. д-р Илияна Марчева.

Форумът е посветен на 140 години от основаването на Априловския музей в Габрово, чийто първоприемник е РИМ – Габрово, и на 150-годишнината от рождението на Пенчо Семов, най-видният представител на габровския промишлен елит. Модерната стопанска история на България се основава на закъснялата индустриална революция в страната и постоянните опити за догонващо развитие. Процесите на промишлена модернизация променят облика на българското общество, а нейните носители извървяват сложен път. Тези многостранни явления все още могат да бъдат изучавани и отложилите се в артефакти техни проявления – събирани в колекции и представяни пред публики.

Примерни тематични полета, към които предлагаме да насочите Вашето внимание:

  • Индустриализация и деиндустриализация на България – постижения и проблеми на проучванията;
  • История и развитие на промишлените техники и технологии и ролята на Габрово за стопанското развитие на страната;
  • Българските индустриалци – личности и памет;
  • Музеите и индустриалното културно наследство – изследване, документиране и социализиране.

Предвижда се след рецензиране докладите от конференцията да бъдат издадени в поредния том „Известия на РИМ – Габрово“. За целта е необходимо в дните на конференцията да бъдат предоставени в дигитален формат докладите, с резюме на английски език.

Изисквания за публикуване: текст в обем до 15 стандартни страници (шрифт Times New Roman, 12 pt, с бележки, библиография и илюстрации), отделно резюме на английски език, интервал 1, отстъп 1.25, двустранно подравнен. Страниците да не се номерират. Цитирането да бъде след текста, бележките да се номерират с арабски цифри, шрифт – Times New Roman, 10 pt, интервал 1,15, двустранно подравнени. При цитиране – авторските имена в инверсия, заглавие, том, издателство, място и година на издаване, страница. При периодични издания – автор и заглавие на статията, годишнина на издаване, № на броя, годината на издаване, страници. Илюстрациите (снимки, графики, карти) да се представят на отделен файл, във формат .jpg и резолюция не по-малко от 300 dpi, с анотация.

Очакваме вашите заявки за участие до 1 септември 2023 г. на адрес: e-mail: museum_gabrovo@abv.bg. Те трябва да включват данни за научната степен, длъжност, институция, темата, кратка анотация с указание към кой тематичен кръг се отнася, електронен адрес за връзка.

Програмата на конференцията ще Ви бъде изпратена допълнително. Начинът на провеждане ще бъде уточнен в съответствие с епидемиологичната обстановка.

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

Росен Йосифов

Директор на РИМ – Габрово

Покана за конференцията: industria_pokana_2023.pdf

Заявка за участие: industria_zayavka_2023.docx