Резултати от проведения конкурс за заемане на длъжността директор на Регионален исторически музей – Габрово

На 05.12.2022 г., от 13:00 ч., в Ритуалната зала на Община Габрово се проведе обявеният със заповед № 2164/14.10.2021 г. на кмета на община Габрово конкурс за длъжността директор на Регионален исторически музей – Габрово.

Конкурсът беше проведен от комисия, назначена със заповед № 2565/29.11.2022 г. на кмета на община Габрово – по одобрени от Министерство на културата ред и правила.

В конкурса взеха участие трима кандидати: д-р Богдан Андреев, Радослава Балевска и Росен Йосифов.

Археологът Росен Йосифов е постигнал най-добър резултат (439 точки) на проведения конкурс за длъжността директор на Регионален исторически музей – Габрово. На второ място по точки, според класирането на комисията, е Радослава Балевска с 367 точки. Временно изпълняващият длъжността директор на РИМ – Габрово д-р Богдан Андреев е получил 297 точки.