Постоянна експозиция „Габрово и габровци“ на Регионален исторически музей – Габрово ще остане затворена до месец август 2023 година

Уважаеми съграждани и гости на град Габрово,

Във връзка с изпълнение на проект „РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване“ на Община Габрово по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.; Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, в рамките на който се извършва основна реставрация и консервация на сградата на Регионален исторически музей – Габрово, ви уведомяваме, че постоянна експозиция „Габрово и габровци“ ще остане затворена до 18 август 2023 година.

Марки за Национално движение „100 Национални туристически обекта“ могат да бъдат закупени в сградата на бившето Начално училище „Васил Левски“ на улица „Юрий Венелин“ № 5.

За актуална информация:

понеделник – петък от 09:00 до 17:30 часа
тел.: 0889 101 204
ел. поща: museum_gabrovo@abv.bg