Ученици от ОУ „Неофит Рилски“ посетиха Дечкова къща

За нашия роден град в миналото и днес си говорихме с учениците от II „в“ клас на Основно училище „Неофит Рилски“. Музейните уроци при нас винаги са различни и интересни, а удоволствието е най-голямо, когато гостите са любознателни и въпросите не спират.