145 години след Шипченската епопея РИМ – Габрово популяризира опълченци, родени в Габрово и непознати в родния си град

Регионален исторически музей – Габрово продължава традицията да издирва снимки и документи за опълченците, родени в Габрово и непознати в родния си град. Тази година за първи път ви представяме снимки на опълченеца СТЕФАН ИВАНОВ САЛАМАНОВ.

Роден през 1860 година в Габрово, едва седемнадесетгодишен, прикривайки непълнолетието си, се е записал за опълченец на 5 август 1877 г. в Габрово. Зачислен е във втора рота на Десета опълченска дружина. Взема участие във всички военни действия по време на Шипченската епопея. На 1 януари 1878 г. е произведен в чин ефрейтор. Уволнен на 24 юни 1878 г.

След Освободителната война се установява в Русе, работи като работник по поддръжката на железниците. През 1885 г. е избран за секретар, а през следващата година за председател на Русенския клон на Поборническо-опълченското дружество в града.

В началото на ХХ в. се премества в София и продължава да работи в Български железници. Расте в кариерата, като започва от билетопродавач и достига до службата управител на магазия (склад) на Централна гара – София през 1912 г. Строи собствена къща в Опълченския квартал на София, улица Охрид № 22, в непосредствена близост до Опълченската църква „Свети Андрей Първозвани“.

За своята обществена дейност и участието си в Българското опълчение Стефан Саламанов е награден с Орден „За гражданска заслуга“, VI ст., т.нар. Сребърен кръст; български и руски възпоменателни медали за Освобождението на България 1877 – 1878 г.

Стефан Иванов Саламанов е починал на 25 март 1922 г. в София.


Благодарим на правнука на Стефан Саламанов проф. Здравко Маринов – художник-сценограф, председател на Столичен съвет на БЧК и зам.-председател на Национален съвет на БЧК, който ни предостави снимки и документи за своя родственик.

От година в интернет пространството се разпространява новината, че Габровският общински съвет е взел решение да се провъзгласят за почетни граждани на Габрово всички поборници и опълченци от Габровско, а не само тия, които са били живи преди сто години (по решението от 1922 г.). С тази публикация РИМ – Габрово допълва списъка на заслужилите габровски опълченци, в който трябва да се впишат най-малко 245 опълченеца и около 200 поборника.

Идеята поборниците и опълченците да бъдат популяризирани не само с имената си, а със своя образ – снимка или рисунка и по-пълна биография принадлежи на Филип Симидов, издателят на списание „Поборник-опълченец“, което издава в периода 1987 – 1900 г., но за съжаление само в 17 броя.

През 1928 г. по повод 50 г. от Освободителната война Централното поборническо опълченско дружество – София издава Албума „Спомен от Освободителната руско–турска война през 1877–1878 г. В него са публикувани снимките на 357 живи и починали опълченци от различни населени места. Като родени в Габрово и Габровско и жители на града са посочени: Иван П. Габровски, Лазар Пецев, Димитър Цонев, Иван Николов Габровски, Петър Г. Карауланов, Пенчо Н. Сватов; Христо Н. Стаменов; Никола Тотев; Рачо Венков, Генчо Стоянов; Недко Крайчев, Марин Стойчев, Петър Цветков, Васил Денев, Пенчо Димов, Тодор Николов; Димитър Колев, Стоян Пройнов, Русин Станев, Иван Хр. Боров, Денчо Колев, Георги Спасичев, Цвятко Петров Хаджистойчев, Недко Стойков, Васил Н. Ямантиев, Христо Влаев, Тодор Г. Балакчиев, Кънчо Дянков, Христо Ив. Ябанозов, Петър Д. Ламбански, Иван Дончев, Иван Донев, Илия С. Бояджиев, Иван Хр. Рачовец, Рачо Гатев, Цоньо Г. Сираков, Димитър Шиваров, Иван Христов Съръгелинов, Стефан Илиев Брусев, Димитър Костов, Николай Тодоров, Никола Добрев, Кольо Петров, Денчо М. Ковачев, Димитър Бекирев, Васил Костов, Пенчо Баев, Ангел Н. Бояджиев, Христо П. Халачев, Гаврил Колчев Кръсников, Петър Д. Саков, Коста П. Априлов. Във второто допълнено издание на Албума – алманах от 1934 г. към тях са включени още 53 опълченци, като от Габрово е представен Христо Петров. Като суха статистика издирени са снимките на 410 опълченци.

В последния, най-изчерпателен списък на опълченците, публикуван в Справочника „Българското опълчение 1877 – 1878 г.“ (1999 г.), за опълченци с родно място само гр. Габрово (без Габровско) са посочени 385 души. Цифрата може да бъде редуцирана поради всеизвестния факт, че един и същи опълченец е преминавал от една дружина в друга. В списъците на българското опълчение, съхранявани Държавен военноисторически архив – Велико Търново, са записани 10 752 имена на опълченци. За 289 от тях за родно място е посочен гр. Габрово (без Габровско), които са публикувани в справочника „Българското опълчение 1877–1878 г. – личен състав“ със съставител Румен Руменин (1978 г).

В списъка на почетните граждани на Габрово са включени 141 поборници и опълченци от Габрово и Габровско. Т.е. от едва 1/3 от взелите участие в Българското опълчение габровци са почетни граждани на града, останалите не са получили това признание, защото са оставили костите си на бойното поле, загинали са от раните си или са починали преди 1922 г. Но всички те заслужават да бъдат почетени като герои, борили се за Освобождението на България. Поклон пред всички, сражавали се под знамето на Българското опълчение!

Автор: Катя Гечева – главен уредник, РИМ – Габрово