Проект „155 години Габрово град“

project155_1024x362

Регионален исторически музей – Габрово спечели проект „155 години Габрово град” в обявената сесия на програма «Култура». Финансирането от Община Габрово е на стойност 18 700 лв. Партньори по проекта са Държавен архив – Габрово, Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” и АЕК „Етър”. Неговата цел е създаване на  мобилна експозиция-изложба в куфар „155 години Габрово град” и печатно издание-илюстрована хроника “155 снимки и документи от 155-годишната история на Габрово като град” с културни ценности от фондовете на участващите институции. По този начин ще се социализират до голяма степен непознати за широката общественост визуални и документални свидетелства за миналото на Габрово, като бъдат показани около 450 снимки, документи и веществени културни ценности. За първи път ще бъде представена пълноцветна хронологична илюстрована история на град Габрово, която е и каталог на мобилната експозиция. Тези продукти ще покажат пред широката публика по популярен и атрактивен начин историята на града, която напълно отсъства от изучаваните в средното и висшето образование дисциплини. Създадените модерни културни продукти ще бъдат триезични и мобилни, и ще бъдат използвани за популяризиране на историята и културата на Габрово в страната и чужбина. Те ще бъдат разпространени в обществените институции в Габрово, регионални и общински музеи, регионални библиотеки и архиви в страната. Изложбата ще гостува в  побратимените градове в Европа Лесковац, Аалст, Куманово, Митвайда, Мытищи, Нови Сонч, Прешов, Сисак, Тун и др.

Основната цел на реализацията на проекта е опазването, социализацията и популяризирането на културно-историческото наследство на град Габрово, което чрез създадените продукти ще стане своеобразен посланик на града в страната и чужбина.