Национална научна конференция „Стопанската култура на българите и примерът на габровци през XIX-XXI век“, 28-29 април 2022 г.

Уважаеми колеги,

Регионален исторически музей – Габрово и Институтът за исторически изследвания при БАН имат удоволствието да Ви поканят за участие в Национална научна конференция на тема „СТОПАНСКАТА КУЛТУРА НА БЪЛГАРИТЕ И ПРИМЕРЪТ НА ГАБРОВЦИ ПРЕЗ XIX – XXI ВЕК“, която ще се проведе на 28 – 29.04.2022 г. в Габрово с научен ръководител проф. д-р Илияна Марчева.

Форумът е посветен на 140 години от основаване на първата вълненотекстилна фабрика на Иван К. Калпазанов в Габрово. Неговата дейност на предприемач и благодетел ни провокира с тази конференция да потърсим примери, анализи и факти за модерната стопанска култура на българите в историческата перспектива на XIX – XXI век. Стопанската култура разбирана като поведение, отношение, ценности, умения, морал при водене на търговско-предприемачески, финансови и бизнес дела зависи както от личността, така и от времето, условията и постиженията на икономическата наука и образование. Изследването на субективното и обективното в стопанското поведение на българите през XIX – XXI век е предизвикателство за изкушените в стопанската история.

Примерни тематични полета, към които предлагаме да насочите Вашето внимание:

  • История на индустриалното и занаятчийско производство: предприятия, технологии, контакти, приносът на Габрово;
  • Институциите и стопанското развитие на България – ролята на държавата;
  • Стопанското развитие в кризисни времена – предизвикателства и постижения;
  • Българският предприемач: исторически профили в миналото и днес;
  • Историческата памет и мястото на музеите: фондове и експозиции.

Предвижда се след рецензиране докладите от конференцията да бъдат издадени в поредния том „Известия на РИМ – Габрово“. За целта е необходимо в дните на конференцията докладите да бъдат предоставени в дигитален формат, с резюме на английски език.

Изисквания за публикуване: текст в обем до 15 стандартни страници (шрифт Times New Roman, Pt 12, с бележки, библиография и илюстрации), интервал 1, отстъп 1.25, двустранно подравнен. Страниците да не се номерират. Цитирането да бъде след текста, бележките да се номерират с арабски цифри, шрифт – Times New Roman, 10 pt, интервал 1,15, двустранно подравнени. При цитиране – авторските имена в инверсия, заглавие, том, издателство, място и година на издаване, страница. При периодични издания – автор и заглавие на статията, годишнина на издаване, № на броя, годината на издаване, страници. Илюстрациите (снимки, графики, карти) да се представят на отделен файл, във формат .jpg и резолюция не по-малко от 300 ppi, с анотация.

Очакваме вашите заявки за участие до 31 март 2022 г. на адрес: e-mail: museum_gabrovo@abv.bg. Те трябва да включват данни за научната степен, длъжност, институция, темата, кратка анотация с указание към кой тематичен кръг се отнася, електронен адрес за връзка.

Програмата на конференцията ще Ви бъде изпратена допълнително. Начинът на провеждане ще бъде уточнен в съответствие с епидемиологичната обстановка.

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

Красимира Чолакова

Директор на РИМ – Габрово

 

Покана за конференцията: stopanska_kultura_2022.pdf

Заявка за участие: Zajavka_2022.docx