Ученици от Професионална гимназия по селско стопанство – Белозем посетиха музеен обект „Дечкова къща“

В слънчевия съботен ден гости на музеен обект „Дечкова къща” бяха учениците от Професионална гимназия по селско стопанство – Белозем. Младежите се запознаха с...

160 години Габрово град
2001 година

1. Открит хотел „Импулс” в м. Узана”, 1 април Hotel “Impuls” in the Usana area, opened in April 1st Открыта гостиница „Импульс” в местности...

160 години Габрово град
2000 година

Осветен параклис „Света Петка”, автори арх. Карл Кандулков и Петър Хаджиганев Saint Petka chapel was consecrated; authors architect Karl Kandulkov and Petar Hadzhiganev Освящён...

VІІ национална научна конференция „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“ – онлайн

На 22 октомври 2020 г. се проведе VІІ-та национална научна конференция „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“, организирана от РИМ...

160 години Габрово град
1999 година

1. Богомил Белчев, кмет на Габрово (3 ноември 1999 – 9 ноември 2007) Bogomil Belchev, Mayor of Gabrovo (November 3th, 1999 – November 9th,...

160 години Габрово град
1998 година

Регистрирана АМК „Задвижваща и управляваща техника” AMK Drive & Control Technology was registered Регистрирована фирма АМК „Транспортная и управляющая техника”  

160 години Габрово град
1997 година

1. Събрание на Габровската дружба с представители на Община Габрово в София A meeting of Gabrovo society of fellow-citizens with representatives of the Municipality...

160 години Габрово град
1996 година

1. Регистрирана фирма за шоколадови изделия „Станчо Колев” “Stancho Kolev” company for chocolates was registered Регистрирована компания шоколадных изделий „Станчо Колев”   2. Основана...

160 години Габрово град
1995 година

1. Николай Дачев, кмет на Габрово (12 ноември 1995 – ноември 1999), пълномощен министър в Македония Nikolai Datchev, Mayor of Gabrovo (November 12th, 1995...

160 години Габрово град
1994 година

1. Издигане знамето на Габрово, май Raising the flag of Gabrovo, May Воздвигание флага Габрово, мая   2. Открит блок „Дунав-1” “Danube 1” block...