Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

ЗА НАС

ДИРЕКТОР
Красимира ЧОЛАКОВА

Отдел “Археология “
Росен ЙОСИФОВ, главен уредник

Отдел “История на българските земи XV – XIX век”

Отдел “Етнография”
Николета МАРИНОВА, уредник

Отдел “Нова и най-нова история”
Добромир ТЪРНОВСКИ, уредник
Апостол МАТЕВ, уредник

Oтдел “Връзки с обществеността”
Павлина РАЕВА, уредник
Христинка ШЕПЕЛЕВА, уредник
Ива ХРИСТОВА-ЙОНКОВА, екскурзовод
Кристина СТОЯНОВА, екскурзовод

Отдел “Фондове и архиви”
Иван ПОСТОМПИРОВ, главен уредник
Ирена УЗУНОВА, уредник
Стефка ВУЦОВА, уредник

Ателие за консервация и реставрация
Нина ТУРЛАКОВА, реставратор-консерватор
Ивилина МЕТОДИЕВА-ЦАНЕВА, помощник-реставратор

Отдел ”Информационни технологии”
Георги ДИМИТРОВ, администратор, информационни системи

Отдел ”Счетоводство”
Дафинка ДУНЕВА, главен счетоводител
Захаринка АНГЕЛОВА, касиер