Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Кариера

07 май 2019 г.

Резултати от проведеното събеседване с кандидатите за длъжностите „Екскурзовод в музей“ и „Уредник в музей“:

На 2 и 3 май в Регионален исторически музей – Габрово беше проведено събеседване с кандидатите заемане на съответните длъжности:

– За екскурзовод в музей е одобрена: Моника Ненова;

– За уредник в отдел „Фондове и научен архив“ е одобрена: Цветомира Николова;

– За уредник в отдел „История на българските земи ХV – ХІХ век“ е одобрена: Цветомира Димитрова-Ненова.

***

19 април 2019 г.

Резултат от преглед на подадени документи и допускане до събеседване на кандидатите за длъжностите „Екскурзовод в музей“ и „Уредник в музей“

На 19.04.2019 г. по заповед на Директора на Регионален исторически музей – Габрово, комисия прегледа подадените документи и допусна до събеседване кандидатите, които отговарят на изискването за заемане на съответните длъжности:

За екскурзовод в музей са допуснати:

- Марина Николаева;

- Моника Ненова;

- Галина Христова;

- Радостина Денева;

- Йоана Хинкова;

- Светла Цонева;

- Адриан Христов.

Не са допуснати:

- Пенка Станкова;

- Деян Пенев;

- Божидара Стефанова;

- Йоанна Йонева;

- Станислав Гончаров;

- Деница Парнева;

- Инна Щербина;

- Диана Стойчева-Шангова;

- Галя Кръстева;

- Владислав Крамолински.

За уредник в музей са допуснати:

- Марина Николаева;

- Цветомира Николова;

- Цветомира Димитрова-Ненова.

Не са допуснати:

- Пенка Станкова;

- Деян Пенев;

- Валентин Колев;

- Величка Ковачева;

- Станислав Гончаров;

Комисията ще извърши събеседване с класираните кандидати за съответните длъжности, както следва:

2 май от 09:30 до 12:00 часа за длъжност екскурзовод в музей;

3 май от 10:00 до 11:00 часа за длъжност уредник в музей.

***