Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Научна конференция „Развитието на занаятите и индустрията в България през XIX-XXI век и приносът на Габрово“,
26-27 април 2018 г.

Национална научна конференция „Развитието на занаятите и индустрията в България през XIX-XXI век и приносът на Габрово“
26-27 април 2018 г.

На 26 и 27 април 2018 г. в Регионален исторически музей – Габрово се проведе първото издание на Национална научна конференция: „Развитието на занаятите и индустрията в България през ХІХ – ХХІ век и приносът на Габрово“.

Двудневният форум бе организиран от Община Габрово, Институтът за исторически изследвания – БАН (ИИстИ-БАН), Регионален исторически музей – Габрово и ЕМО „Етър“. В научната конференция, чиято ръководител бе проф. д-р. Илияна Марчева, взеха участие 40 представители на научната общност от цялата страна.

Конференцията бе открита от Красимира Чолакова, директор на РИМ – Габрово, която заяви пред участниците, че форумът ще бъде ежегоден и ще се реализира през пролетта. Зам.-кметът на Община Габрово Нела Рачевиц поздрави присъстващите и изрази надежда, че конференцията ще има своето развитие през следващите години.

Включването на темата за занаятите бе по желание на екипа на РИМ – Габрово и е по повод присъединяването на Габрово към Мрежата от творчески градове на ЮНЕСКО.

От РИМ – Габрово в конференцията се включиха с доклади Росен Йосифов, гл. уредник в музея, Иван Постомпиров – гл. уредник, Иван Христов и Даниела Цонева – уредници.

През м. октомври предстои публикуването на всички доклади в печатно издание.

IMG_7956_1024x575 IMG_7968_1024x575

IMG_7991_1024x575 IMG_8104_1024x575

IMG_8118_1024x575 IMG_8129_1024x575

IMG_8235_1024x575 IMG_8607_1024x575

***

Национална научна конференция „Развитието на занаятите и индустрията в България през XIX-XXI век и приносът на Габрово“
26-27 април 2018 г.

industria_849x1200

Уважаеми колеги,

Институтът за исторически изследвания – БАН, Регионален исторически музей – Габрово и ЕМО „Етър“ – Габрово организират национална научна конференция: „Развитието на занаятите и индустрията в България през ХІХ – ХХІ век и приносът на Габрово“, която ще се проведе на 26 и 27 април 2018 г. в РИМ – Габрово.

Научен ръководител е проф. д-р Илияна Марчева (ИИстИ – БАН).

Конференцията е посветена на 135 години от началото на музейното дело в Габрово и на българското председателство на ЕС през първата половина на 2018 г., едно своеобразно признание за усилията на българите по европейски път. В това отношение голяма е заслугата на развитието на индустрията и занаятите в техните многообразни социални, икономически, технологически и културни измерения.

Индустрията и нейните предшественици – занаятите са в основата на модерното развитие на българите още от времето на Възраждането и до наши дни. Те променят не само обществото и културата на българското общество, доближавайки го до европейското, но менят своите форми, практики, организация и технологични норми в зависимост от конкретните исторически условия. Индустрията, занаятите и търговията повлияват на структурата, социалните отношения, образованието и културата на обществото, допринасят за неговото европеизиране след Освобождението.

Габрово и Габровският край са едни от най-представителните примери за предприемчивост и успех в развитието на занаятите, търговията и индустриалното производство през модерната епоха. Ето защо, градът заслужено е включен в мрежата от творчески градове на ЮНЕСКО, наред със София.

Проблемът за модернизацията на България и ролята на Габрово в нея бе обект на самостоятелна конференция през 2006 г., от докладите на която бе съставен внушителен сборник. Той се радва на добро признание от страна на историческата колегия.

Темата на настоящата конференция концентрира усилията на изследователите върху индустрията и занаятите и тяхната социално-икономическа и културна роля за европейските перспективи в историческото развитие на българите и страната от ХІХ в. до наши дни. Очертават се няколко тематични полета, към които се насочва вниманието на историческата наука: индустриалното и занаятчийско производство: предприятия, технологии, външноикономически контакти и приносът на Габрово; българският занаятчия и предприемач: исторически профили в миналото и днес; индустриалното наследство – историческа памет и ролята на музеите: архиви и експозиции.

Заявеният тематичен обхват на конференцията предизвика голям интерес сред изследователската общност в България. Подадени са 38 заявки за участие с доклади и научни съобщения. Освен редица учени от Института по история при БАН, със свои разработки ще участват много колеги от музеите в страната, архивисти и отделни изследователи.

Предвижда се, докладите представени на предстоящата национална научна конференция в РИМ – Габрово да бъдат издадени в сборник.

Програма за конференцията: programa_industria_2018.pdf

***

Национална научна конференция „Развитието на занаятите и индустрията в България през XIX-XXI век и приносът на Габрово“
26-27 април 2018 г.

/покана/

Уважаеми колеги,

Институт за исторически изследвания – БАН, Регионален исторически музей – Габрово и Етнографският музей на открито „Етър“ – Габрово организират национална научна конференция: „РАЗВИТИЕТО НА ЗНАЯТИТЕ И ИНДУСТРИЯТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ XIX – XXI ВЕК И ПРИНОСЪТ НА ГАБРОВО“, която ще се проведе на 26 и 27 април 2018 г. в РИМ – Габрово.

Научен ръководител на конференцията е проф. д-р Илияна Марчева (ИИИ-БАН).

Конференцията е посветена на 135 години от началото на музейното дело в Габрово и на българското председателство на ЕС през първата половина на 2018 г., едно своеобразно признание за усилията на българите по европейски път. В това отношение голяма е заслугата на развитието на индустрията и занаятите в техните многообразни социални, икономически, технологически и културни измерения.

Индустрията и нейните предшественици – занаятите са в основата на модерното развитие на българите още от времето на Възраждането и до наши дни. Те менят своите форми, практики, организация и технологични норми в зависимост от конкретните исторически условия и така променят не само икономиката, но и обществото. Индустрията, занаятите и търговията повлияват на структурата, социалните отношения, образованието и културата на обществото, допринасяйки за неговото европеизиране.

Габрово и Габровският край са едни от най-представителните примери за предприемчивост и успех в развитието на занаятите, търговията и индустриалното производство през модерната епоха. Ето защо, той заслужено е включен в мрежата от творчески градове на ЮНЕСКО, наред със София.

Проблемът за модернизацията на България и ролята на Габрово в нея бе обект на самостоятелна конференция през 2006 г., от докладите на която бе съставен внушителен сборник. Той се радва на добро признание от страна на историческата колегия. Сега ние ви предлагаме да концентрираме нашите изследователски усилия върху индустрията и занаятите и тяхната социално-икономическа и културна роля за европейските перспективи в историческото развитие на българите и страната от XIX в. до наши дни. С оглед на тази изследователска перспектива искаме да насочим вашето внимание към следните тематични полета:

• История на индустриалното и занаятчийско производство: предприятия, технологии, външноикономически контакти. Приносът на Габрово.

• Българският занаятчия и предприемач: исторически профили в миналото и днес.

• Индустриалното наследство – историческа памет и ролята на музеите: архиви и експозиции.

Времетраенето за представяне на съобщенията е 10 мин., на докладите – 20 мин.

Материалите трябва да се предадат до м. октомври 2018 г. Предвижда се издаването на сборник.

Очакваме Вашите заявки за участие до 31 март 2018 г. на адрес: 5300 Габрово, ул. „Николаевска” №10, Регионален исторически музей – Габрово, e-mail: museum_gabrovo@abv.bg, с данни за научна степен, длъжност, институция, тема, кратко резюме с посочване на тематичното поле към което се отнася, електронен адрес за връзка.

Програмата на конференцията ще Ви бъде изпратена допълнително.

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

Красимира Чолакова

Директор на РИМ – Габрово

Покана за конференцията: pokana_industria_2018.pdf