Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Научна конференция „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“,
3 октомври 2019 г.

Научна конференция „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“

3 октомври 2019 г.

IMG_7124_1024x575

На трети октомври 2019 година в сградата на Регионален исторически музей – Габрово се проведе шестата научна конференция „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“.

Научен ръководител на организираната съвместно с ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ конференция бе проф. д-р Петко Ст. Петков, преподавател във Великотърновския университет.

Научният форум бе открит от Нела Рачевиц, временно изпълняващ длъжността кмет на Община Габрово и Иван Постомпиров, главен уредник в музея.

В конференцията с доклади се включиха деветнадесет участници. Резултатите от тазгодишната конференция ще бъдат публикувани заедно с докладите от миналогодишната през 2020 година.

IMG_7050_1024x575     IMG_7052_1024x575

IMG_7059_1024x575     IMG_7062_1024x575

IMG_7066_1024x575     IMG_7234_1024x575

***

Научна конференция „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“
3 октомври 2019 г.

conf_2019_917x1200

Регионален исторически музей – Габрово и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Ви канят да присъствате на VI-та научна конференция на тема „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“, която ще се проведе на 3 октомври 2019 г. в гр. Габрово.

Официалното откриване ще се състои на 3 октомври (четвъртък) от 10.00 ч. в сградата на РИМ – Габрово на ул. „Николаевска“ № 10.

Научен ръководител на конференцията е проф. д-р Петко Ст. Петков, преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Програма за конференцията: Programa_conf_2019.pdf

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

***

Научна конференция „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“
3-4 октомври 2019 г.

/покана/

pokana2019_849x1200

Уважаеми колеги,

Регионален исторически музей – Габрово и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ имат удоволствието да Ви поканят за участие в шестата научна конференция на тема „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“, която ще се проведе на 3-4 октомври 2019 г. в гр. Габрово.

Научен ръководител на конференцията е проф. д-р Петко Ст. Петков (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“).

Целта на конференцията е да се популяризира историческото, географското, икономическото и културно значение на региона от древността до наши дни; да се покажат достиженията на науката в региона и страната; да се изложат новите гледни точки на българските учени, разкриващи мястото на тези земи в исторически, археологически, етнографски и стопански план.

Примерни тематични полета, върху които могат да бъдат осмислени докладите и съобщенията:

• Селищна система и комуникации в Старопланинския регион;

• Религии, храмове, светилища;

• Съпротивителни акции на българите срещу османската власт в Старопланинския регион;

• Обществено-политическо и културно развитие на Старопланинския регион след Освобождението;

• Стопанско развитие и икономически връзки на Старопланинския регион;

• Празнична обредност и народното творчество в Старопланинския регион;

• Бележити личности от Старопланинския регион;

• Развитие на музейното дело в Старопланинския регион;

• Състояние и перспективи на културния туризъм в региона.

По случай 150 години от създаването на Женско благотворително дружество „Майчина грижа“ – Габрово, предлагаме допълнително тематично поле, свързано с проучвания за благотворителни инициативи и развитието на женското движение в региона.

Времетраенето за представяне на докладите е 15 минути.

Предвижда се издаване на сборник с доклади. За целта е необходимо в дните на конференцията да бъдат предоставени на хартиен и електронен носител докладите, с резюме на български език.

Изисквания за публикуване: текст в обем до 15 стандартни страници (шрифт Times New Roman, Pt 12), интервал 1, отстъп 1.25, двустранно подравнен. Страниците да не се номерират. Цитирането да бъде след текста, бележките да се номерират с арабски цифри, шрифт – Times New Roman, 10 pt, интервал 1, двустранно подравнени. При цитиране – авторските имена в инверсия, заглавие, том, издателство, място и година на издаване, страница. При периодични издания – автор и заглавие на статията, годишнина на издаване, № на броя, годината на издаване, страници. Илюстрациите (снимки, графики, карти) да се представят на отделен файл, във формат .jpg и резолюция не по-малко от 300 рpi, с анотация.

РИМ – Габрово очаква вашите заявки за участие до 31 юли 2019 г. на адрес: 5300 Габрово, ул. „Николаевска” №10, Регионален исторически музей – Габрово, e-mail: museum_gabrovo@abv.bg. Те трябва да включват данни за научната степен, длъжност, институция, темата, кратка анотация с указание към кой тематичен кръг се отнася, електронен адрес за връзка.

Програмата на конференцията ще Ви бъде изпратена допълнително.

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

Красимира Чолакова

Директор на РИМ – Габрово

Покана за конференцията: Pokana_2019.pdf

Заявка за конференцията: Zajavka_2019.docx

***

Научна конференция „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“

4-5 октомври 2018 г.

За пета поредна година в Регионален исторически музей – Габрово се проведе традиционната научна конференция „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“, организирана съвместно с ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Научен ръководител на конференцията бе проф. д-р Петко Ст. Петков, преподавател във Великотърновския университет.

Научният форум бе открит от Красимира Чолакова, директор на РИМ – Габрово и Нела Рачевиц, зам.-кмет на Община Габрово. В конференцията с доклади се включиха тридесет участници.

В края на първия ден от конференцията бе представена гостуваща изложба „Крепостта Хоталич – приключение, мистика и реалност“. Тя е дело на Исторически музей – Севлиево и включва осем табла, представящи археологическите проучвания в ранновизантийска и средновековна крепост Хоталич, край гр. Севлиево. Представен бе и сборникът „Известия на РИМ – Габрово“ т. V, в който са събрани докладите от миналогодишния форум и е отразена дейността на музея през 2017-2018 година.

IMG_0773_1024x575     IMG_0792_1024x575

IMG_0807_1024x575     IMG_0870_1024x575

IMG_1094_1024x575     IMG_1168_1024x575

IMG_1194_1024x575     IMG_1218_1024x575

IMG_1502_1024x575

***

Научна конференция „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“
4-5 октомври 2018 г.

pokana_2018

Регионален исторически музей – Габрово и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Ви канят да присъствате на V-та научна конференция на тема „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“, която ще се проведе на 4 и 5 октомври 2018 г. в гр. Габрово.

Официалното откриване ще се състои на 4 октомври (четвъртък) от 10.00 ч. в сградата на РИМ – Габрово на ул. „Николаевска“ № 10.

Научен ръководител на конференцията е проф. д-р Петко Ст. Петков, преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

През първият ден на конференцията ще бъде представена изложба „Крепостта Хоталич – приключение, мистика и реалност в сърцето на България“. Неин организатор е Исторически музей – Севлиево. Изложбата включва осем табла, представящи археологическите проучвания в ранновизантийска и средновековна крепост Хоталич, край гр. Севлиево.

Програма за конференцията: Programa_conf_2018.pdf

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

***

Научна конференция „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“
4-5 октомври 2018 г.

/покана/

Уважаеми колеги,

Регионален исторически музей – Габрово и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ имат удоволствието да Ви поканят за участие в петата научна конференция на тема „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“, която ще се проведе 4-5 октомври 2018 г. в гр. Габрово.

Научен ръководител на конференцията е проф. д-р Петко Ст. Петков, преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Целта на конференцията е да се популяризира историческото, географското, икономическото и културно значение на този регион от древността до наши дни; да се покажат достиженията на науката в региона и страната; да се изложат новите гледни точки на българските учени, разкриващи мястото на тези земи в исторически, археологически, етнографски и стопански план.

Тематични полета, върху които могат да бъдат осмислени докладите и съобщенията:

• Селищна система и комуникации в Старопланинския регион;

• Религии, храмове, светилища;

• Съпротивителни акции на българите срещу османската власт в Старопланинския регион;

• Обществено-политическо развитие на Старопланинския регион след Освобождението;

• Празнична обредност, културно наследство и народно творчество в Старопланинския регион;

• Стопанско развитие и икономически връзки на Старопланинския регион;

• Бележити личности от Старопланинския регион;

• Развитие на музейното дело в Старопланинския регион;

• Състояние и перспективи за развитие на културния туризъм в региона.

Времетраенето за представяне на докладите е 15 минути.

Предвижда се издаване на сборник от конференцията. За целта е необходимо в дните на конференцията да бъдат предоставени на хартиен и електронен носител докладите, с резюме на български и английски език. Текстът трябва да е в обем до 15 стандартни страници (шрифт Times New Roman, Pt 12, разредка 1). Цитирането да бъде след текста.

РИМ – Габрово очаква вашите заявки за участие до 31 юли 2018 г. на адрес: 5300 Габрово, ул. „Николаевска” №10, Регионален исторически музей – Габрово, e-mail: museum_gabrovo@abv.bg. Те трябва да включват данни за научната степен, длъжност, институция, темата, кратка анотация с указание към кой тематичен кръг се отнася, електронен адрес за връзка.

Програмата на конференцията ще Ви бъде изпратена допълнително.

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

Красимира Чолакова

Директор на РИМ – Габрово

Покана за конференцията: RIM_Gabrovo_2018.pdf

***

Научна конференция „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“

5-6 октомври 2017 г.

На 5 и 6 октомври 2017 г. в Регионален исторически музей – Габрово се проведе традиционната научна конференция „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“, организирана съвместно с ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Научен ръководител на конференцията бе проф. д-р Петко Ст. Петков, преподавател във Великотърновския университет.

В края на първия ден от конференцията Чавдар Ангелов, директор на НПМ „Шипка-Бузлуджа“, представи изложба “140 години Шипченската епопея – Шипченската епопея през погледа на участника в Българското опълчение Стефан Кисов“. След това бе представен и сборникът „Известия на РИМ – Габрово“ т. IV, в който са събрани докладите от миналогодишния форум. В него под формата на съобщения е отразена и дейността на музея през 2016-2017 година.

IMG_1638_1024x575     IMG_1649_1024x575

IMG_1681_1024x575     IMG_1783_1024x575

IMG_1862_1024x575     IMG_1877_1024x575

IMG_2073_1024x575     IMG_2083_1024x575

***

Научна конференция „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“
5-6 октомври 2017 г.

konf2017_852x1200

Регионален исторически музей – Габрово и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ имат удоволствието да Ви поканят да присъствате на IV-та научна конференция на тема „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“, която ще се проведе на 5-6 октомври 2017 г. в гр. Габрово.

Официалното откриване ще се състои на 5 октомври (четвъртък) от 10.00 ч. в сградата на РИМ – Габрово на ул. „Николаевска“ № 10.

Научен ръководител на конференцията е проф. д-р Петко Ст. Петков, преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

В края на първия ден от конференцията ще бъде представен сборникът „Известия на РИМ – Габрово“ т. IV, както и гостуващата изложба „140 години Шипченската епопея – Шипченската епопея през погледа на участника в Българското опълчение Стефан Кисов“. Неин организатор е Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“.

Програма за конференцията: programa_conferencia_2017.pdf

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

140_godini_840x1200

***

Научна конференция „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“
5-6 октомври 2017 г.

/покана/

Уважаеми колеги,

Регионален исторически музей – Габрово и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ имат удоволствието да Ви поканят за участие в четвъртата научна конференция на тема „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“, която ще се проведе 5-6 октомври 2017 г. в гр. Габрово.

Научен ръководител на конференцията е проф. д-р Петко Ст. Петков (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“).

Целта на конференцията е да се популяризира историческото, географското, икономическото и културно значение на този регион от древността до наши дни; да се покажат достиженията на науката в региона и страната; да се изложат новите гледни точки на българските учени, разкриващи мястото на тези земи в исторически, археологически, етнографски и стопански план.

Тематични полета, върху които могат да бъдат осмислени докладите и съобщенията:

• Селищна система и комуникации в Старопланинския регион;

• Религии, храмове, светилища;

• Съпротивителни акции на българите срещу османската власт в Старопланинския регион;

• Обществено-политическо развитие на Старопланинския регион след Освобождението;

• Празнична обредност, културно наследство и народно творчество в Старопланинския регион;

• Стопанско развитие и икономически връзки на Старопланинския регион;

• Бележити личности от Старопланинския регион;

• Развитие на музейното дело в Старопланинския регион;

• Състояние и перспективи за развитие на културния туризъм в региона.

Времетраенето за представяне на докладите е 15 минути.

Предвижда се издаване на сборник от конференцията. За целта е необходимо в дните на конференцията да бъдат предоставени на хартиен и електронен носител докладите, с резюме на български и английски език. Текстът трябва да е в обем до 15 стандартни страници (шрифт Times New Roman, Pt 12, разредка 1). Цитирането да бъде след текста.

РИМ – Габрово очаква вашите заявки за участие 31 юли 2017 г. на адрес: 5300 Габрово, ул. „Николаевска” №10, Регионален исторически музей – Габрово, e-mail: museum_gabrovo@abv.bg. Те трябва да включват данни за научната степен, длъжност, институция, темата, кратка анотация с указание към кой тематичен кръг се отнася, електронен адрес за връзка.

Програмата на конференцията ще Ви бъде изпратена допълнително.

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

Красимира Чолакова

Директор на РИМ – Габрово

Покана за конференцията: RIM_Gabrovo_pokana.pdf

***

Научна конференция “Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм”

6-7 октомври 2016 г.

На 6 и 7 октомври 2016 г. РИМ – Габрово, съвместно с ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, проведе третата научна конференция с международно участие на тема “Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм”. Научен ръководител на форума беше проф. д-р Петко Петков от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

В последния ден на научния форум проф. д-р Петко Петков представи т. 3 (2015 г.) от „Известия на Регионален исторически музей – Габрово“, в които са намерили място статиите на редица учени от България и чужбина и е отразена дейността на музея за 2015-2016 г.

IMG_3415_1024x575     IMG_3816_1024x575

IMG_3983_1024x575     IMG_4114_1024x575

***

Научна конференция “Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм”
6-7 октомври 2016 г.

Vinil-Konf_917x1200

Регионален исторически музей – Габрово и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ имат удоволствието да Ви поканят за участие във третата научна конференция на тема „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“, която ще се проведе 6-7 октомври 2016 г. в гр. Габрово.

Научен ръководител на конференцията е проф. д-р Петко Ст. Петков (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“).

РИМ – Габрово очаква вашите заявки за участие до 31 юли 2016 г. на адрес: 5300 Габрово, ул. „Николаевска” №10, Регионален исторически музей – Габрово, e-mail: museum_gabrovo@abv.bg. Те трябва да включват данни за научната степен, длъжност, институция, темата, кратка анотация с указание към кой тематичен кръг се отнася, електронен адрес за връзка.

Програма за конференцията: Programa_conf_2016.pdf

***

Научна конференция “Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм”
6-7 октомври 2016 г.

/покана/

Уважаеми колеги,

Регионален исторически музей – Габрово и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ имат удоволствието да Ви поканят за участие в третата научна конференция на тема „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“, която ще се проведе 6-7 октомври 2016 г. в гр. Габрово.

Научен ръководител на конференцията е проф. д-р Петко Ст. Петков (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“).

Целта на конференцията е да се популяризира историческото, географското, икономическото и културно значение на този регион; да се покажат достиженията на науката в региона и страната; да се изложат новите гледни точки на българските учени, разкриващи мястото на тези земи в исторически, археологически и етнографски план.

Тематични полета, върху които могат да бъдат осмислени докладите и съобщенията:

• Селищна система в Старопланинския регион;

• Връзки и комуникации в Старопланинския регион;

• Религии, храмове, светилища;

• Съпротивителни акции на българите срещу османската власт в Старопланинския регион;

• Търговия и търговски връзки през ХVІІІ-ХІХ в. в Старопланинския регион;

• Празници обичаи и обреди в Старопланинския регион;

• Народното творчество в Старопланинския регион;

• Индустриално развитие на Старопланинския регион;

• Старопланинският регион в Ново и Най-ново време /кр. на ХІХ-кр. на ХХ в./;

• Бележити личности от Старопланинския регион;

• Развитие на музейното дело в Старопланинския регион;

• Състояние и перспективи на културния туризъм в региона.

Времетраенето за представяне на докладите е 15 минути.

Предвижда се издаване на сборник от конференцията. За целта е необходимо в дните на конференцията да бъдат предоставени на хартиен и електронен носител докладите, с резюме на български език. Текстът трябва да е в обем до 15 стандартни страници (шрифт Times New Roman, Pt 12). Цитирането да бъде след текста.

РИМ – Габрово очаква вашите заявки за участие 31 юли 2016 г. на адрес: 5300 Габрово, ул. „Николаевска” №10, Регионален исторически музей – Габрово, e-mail: museum_gabrovo@abv.bg. Те трябва да включват данни за научната степен, длъжност, институция, темата, кратка анотация с указание към кой тематичен кръг се отнася, електронен адрес за връзка.

Програмата на конференцията ще Ви бъде изпратена допълнително.

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

Красимира Чолакова

Директор на РИМ – Габрово

Покана за конференцията: Pokana_Staroplaninski_region_2016.pdf

Бланка за регистрация: Blanka_za_registracia.docx

***

Научна конференция “Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм”

8-9 октомври 2015 г.

На 8 и 9 октомври 2015 г. РИМ – Габрово, съвместно с ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и АЕК “Етър” проведе научна конференция с международно участие на тема “Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм”. Научен ръководител на форума беше проф. д-р Петко Петков (ВТУ Св. св. Кирил и Методий).

В деня на научния форум, доц. д-р Илияна Марчева (Институт за исторически изследвания – БАН) и проф. д-р Петко Петков (ВТУ Св. св. Кирил и Методий) представиха т. 1 (2013 г.) и т. 2 (2014 г.) от „Известия на Регионален исторически музей – Габрово“, в които са намерили място статиите на редица учени от България и чужбина.

IMG_3415_1024x575     DSC05290_1024x575

IMG_3422_1024x575     IMG_3437_1024x575

IMG_3450_1024x575     IMG_3455_1024x575

IMG_3471_1024x575     IMG_3480_1024x575

IMG_3481_1024x575     IMG_3485_1024x575

IMG_3593_1024x575     IMG_3623_1024x575

IMG_3633_1024x575     IMG_3647_1024x575

IMG_3657_1024x575     IMG_3661_1024x575

***

Научна конференция “Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм”

8-9 октомври 2015 г.

На 8 и 9 октомври 2015 г. в Регионален исторически музей – Габрово ще се проведе Национална научна конференция на тема „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“, организирана от РИМ – Габрово, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и АЕК “Етър“.

Програмата за конференцията можете да изтеглите от: Programa_conf_Gb2015.pdf

plakat_konferencia

Повече информация за конференцията можете да намерите ТУК.

***

Научна конференция “Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм”

/покана/

          Уважаеми колеги,

          Регионален исторически музей – Габрово, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и АЕК “Етър“ имат удоволствието да Ви поканят да участвате във втората национална научна конференция на тема „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“, която ще се проведе 8-9 октомври 2015 г. в гр. Габрово.
          Научен ръководител на конференцията е проф. д-р Петко Ст. Петков (ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“). Целта на конференцията е да се популяризира историческото, географското, икономическото и културно значение на този регион за развитието на културния туризъм; да се покажат достиженията на науката в региона и страната; да се изложат новите гледни точки на българските учени, разкриващи мястото на тези земи в исторически, археологически и етнографски план.

          Тематични полета, върху които могат да бъдат осмислени докладите и съобщенията:
          - Селищна система в Старопланинския регион;
          - Връзки и комуникации в Старопланинския регион;
          - Религии, храмове, светилища;
          - Съпротивителни акции на българите срещу османската власт в Старопланинския регион;
          - Търговия и търговски връзки през ХVІІІ-ХІХ в. Старопланинския регион;
          - Празници обичаи и обреди в Старопланинския регион;
          - Народното творчество в Старопланинския регион;
          - Индустриално развитие на Старопланинския регион;
          - Старопланинският регион в Ново и Най-ново време /кр. на ХІХ – кр. на ХХ в./
          - Бележити личности от Старопланинския регион;
          - Развитие на музейното дело в Старопланинския регион;
          - Състояние и перспективи на културния туризъм в региона;

          Времетраенето за представяне на докладите е 15 минути, а за научните съобщения – 10 минути.
          Предвижда се издаване на сборник от конференцията. За целта е необходимо в дните на конференцията да бъдат предоставени на хартиен и електронен носител докладите, с резюме на български език. Текстът трябва да е в обем до 15 стандартни страници (шрифт Times New Roman, Pt 12), а за съобщенията до 10 страници. Цитирането да е след текста.
          РИМ-Габрово очаква вашите заявки за участие 31 юли 2015 г. на адрес: 5300 Габрово, ул. „Николаевска” №10, Регионален исторически музей – Габрово, e-mail: museum_gabrovo@abv.bg. Те трябва да включват данни за научната степен, длъжност, институция, темата, кратка анотация с указание към кой тематичен кръг се отнася, електронен адрес за връзка.
          Програмата на конференцията ще Ви бъде изпратена допълнително.
          Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

Красимира Чолакова
Директор на РИМ-Габрово

 

          Тук можете да изтеглите програмата за конференцията: Programa_conf_Gb2015.pdf

***

Научна конференция „Старопланинският регион в историята на българските земи“

2-3 октомври 2014 г.

       Регионален исторически музей – Габрово и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ организираха първа национална научна конференция с международно участие на тема „Старопланинският регион в историята на българските земи“. Тя се проведе на 2-3 октомври 2014 г. в гр. Габрово.
Научен ръководител на конференцията беше проф. д-р Петко Ст. Петков от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Във форума се включиха над 40 участници. От тях двама представляваха чуждестранни научни институции – Лодзки университет, Полша и Народен музей, гр. Зайчар, Сърбия). Останалите учени бяха от водещи университети и институти – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, СУ „Св. Климент Охридски”, Югозападен университет „Неофит Рилски“, ИИИ, ИИНЧ, ИЕФЕМ към БАН, както и специалисти от различни музеи и архиви в страната.
Докладите от конференцията ще бъдат отпечатани в сборник – том от поредицата „Известия на РИМ-Габрово”. С научния форум се постави началото на серия от прояви, свързани с изучаването на историята и културата на Старопланинския регион и техните измерения в национален мащаб. 

10653785_944409192242776_891553100529089161_n

1545728_944409145576114_6765320186304755332_n

984202_944409438909418_1892067242325935875_n