Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГАБРОВО
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2019 г.

rim_gabrovo

м. НОЕМВРИ

01.11. – 30.11. – Постоянна експозиция „Габрово и габровци“, РИМ – Габрово, ул. „Николаевска“ №10.
01.11. – 30.11. – Игра-пъзел „Открий съкровището” в РИМ – Габрово, ул. „Николаевска“ №10.
01.11. – 30.11. – Постоянна експозиция „Градски бит от края на ХІХ в. до 40-те години на ХХ в.”, Дечкова къща.
01.11. – 30.11. – Игра „Дечковото златно съкровище“, Дечкова къща.
04.11. от 17:30 ч. – Представяне на книгата на д-р Богдан Андреев „Създаване и развитие на командване на Сухопътните войски 1973 – 1991 г.“, РИМ – Габрово, ул. „Николаевска“ №10.
01.11. – 30.11. – Културна ценност за месец ноември в РИМ – Габрово – Орден „Народна република България“ III-та степен от 1976 г. на Противопожарната охрана от Габровски окръг.
 


За актуална информация: РИМ – Габрово
Тел.: 066 / 809 767
e-mail: museum_gabrovo@abv.bg