Изложба „Пенчо Семов – Благодетелят”

Untitled-1-2_679x960

На 8 октомври 2013 г. се навършиха 140 години от рождението на българския индустриалец и дарител Пенчо Иванов Семов (1873 – 1945 г.). По този повод в РИМ-Габрово бе експонирана изложба „Пенчо Семов – Благодетелят”. Организатори на събитието бяха: Регионален исторически музей – Габрово и Държавен архив – Габрово.

В трите взаимосвързани части на експозицията: Жизнен път, Модерният предприемач и Благодетелят със средствата на музейното експониране Пенчо Семов е показан като един от създателите на индустриалната столица на България. Построил свои фабрики из цялата страна, той предпочита пред всички селища Габрово. Твърде щедър в благотворителната си дейност, полага всички усилия Габрово да стане един модерен във всяко отношение град. Безспорен е организационният му гений. Той ръководи 28 индустриални фабрики, търговски, застрахователни дружества и банки.

Творил през всички дни на своя живот, подчинил огромни средства под свое ръководство – 1 082 582 000 лева – сума на крайните активи по баланси на акционерните дружества – Пенчо Семов не е роб на капитала, за него богатството не е самоцел. Парите за него са средство, чрез което може да бъде полезен на държавата и обществото и е направил дарения на стойност над 55 млн. лева. За социално-благотворителната си дейност през 1936 г. Пенчо Семов е наречен в централния печат „Българският Рокфелер”. Професор Дмитрие Антич от Белградския университет го определя като най-социалния индустриалец на Балканите.

Началото на изложбата беше поставен текст, в който Пенчо Семов сам дава оценка на своя живот: „Аз се родих беден и цял живот творих, борих се и победих. Моето дело е налице. Аз бях социален, без да бях социалист. Богат съм, без да съм егоист. Работих вдъхновено, без да бях поет”.

В първата част на експозицията бяха показани отделни моменти от личния живот на Семов и неговото семейство чрез: снимки и родословие, принадлежащи на фамилиите Семови, Патеви и Кедеви. Експонираните родови снимки ни запознаха с майка му Бона Семова ( 1843 – 1924 г.), втората му съпруга Радка Патева (1884 – 1958 г.), осиновения им син Пенчо Пенчев Семов (1924 – 1999 г.), роднини и приятели. Централно място беше отделено на портрета на Пенчо Семов от Добри Добрев и единствената лична вещ на габровския индустриалец, запазена до днес – неговия бастун.

Втората част на експозицията проследяваше дейността на Семов като модерен предприемач. Показани бяха снимки от албум, притежание на фамилия Семови, и акции. Представен бе и пълен списък на 28-те акционерни дружества с дялово участие на Пенчо Семов и диаграма с информация за растежа на активите в резултат на вложените от него капитали. Посетителят можеше да прочете прощалното писмо на Семов до работниците му от фабрика „Принц Кирил” – Габрово.

Основният акцент на експозицията бе в третата част – Благодетелят. Тук водещо място е отделено на завещанията от 1928 г. и 1943 г. и създадената фондация „Пенчо Иванов Семов”, която работи по уреждане на старопиталище, две средни училища – пансиони за момичета и момчета с по 100 ученика, болница с най-модерно оборудване и фабрика за издръжка на родното му село Цвятковци (Габровска област). Проследени бяха и аспекти на неговата впечатляваща социално-благотворителна дейност чрез фотоси на: имоти на фондацията – парка, старопиталището и пансиона за момичета; на закупената с негови пари сграда на ЖБД „Майчина грижа” – Габрово; на построените с дарени средства стопанско училище „х. Радка Семова” – Габрово и начално училище „Иван Семов” – с.Цвятковци.

Експозицията „Пенчо Семов – Благодетелят” представи оригинални грамоти, ордени и медали, с които е отличен Пенчо Семов, за народополезната му дейност приживе и признанието му посмъртно за почетен гражданин на Габрово през 2008 г. Умело бяха съчетани снимки, документи, вещи с произведения на изкуството, като портретите в цял ръст на Пенчо Семов и х. Радка Семова, маслени бои, рисувани от българския художник Добри Добрев – преподавател в Художествената академия в София. В изложбата за пръв път бяха показани нови, непубликувани и неизвестни досега снимки от оригинален албум на племеницата на Пенчо Семов.