115 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ГАБРОВСКОТО МАШИНОСТРОЕНЕ, част 2

От лопати и подкови до сложни машини и съоръжения

През 1909 г. фабрика „Иван Недков“ се преобразува в Командитно дружество, а през 1912 г. то се пререгистрира като Анонимно АД, с капитал от 250 000 златни лева. Предприятието се специализира в изработването на трансмисионни инсталации и кожарски машини, има специална инсталация за производство на лопати. С влизането в нормална производствена дейност се слага началото на съвременното индустриално машиностроене в Габрово, в което първостепенна роля има Иван Недков. Стремейки се към предимство и по-голяма самостоятелност, той постепенно изкупува акциите на другите съдружници.

Фабрика „Иван Недков & Сие“ – Габрово с част от собствениците, персонала и произвежданите детайли. 1912 г.

Фабриката започва производство на комплекти машини – трансмисии, кожарски барабани, помпи за кожарската индустрия и др. През 1912 г. там е излят бронзовият бюст към паметника на Продан Тишков – Чардафон. По време на Първата световна война фабриката е милитаризирана и произвежда корпуси на ръчни бомби „одринки”, лопатки за шанцов инструмент и подкови за обозните волове. За да се запаси с материал за целия военен наряд, Иван Недков лично отива в град Катовиц, Германия (дн. Катовице, Полша). Той е притеснен дали ще му дадат „огромното“ за неговите представи количество от 100 тона, което развеселява директора на завода. Оказва се, че минималната поръчка трябва да е поне 1000 тона, но все пак му отпускат исканото количество, като на нов клиент.

След войната фабриката се преустройва отново – разширява се производството на кожарски барабани, трансмисионни инсталации, резервни части за текстила, заема се и с големи ремонти. През 1922 г. Иван Недков изработва и подарява целия метален парапет към втория етаж на габровската библиотека “Априлов-Палаузов”. Между 1925 и 1927 г. произвежда оборудването на Кожарското училище в Ловеч – кожарски барабани, трансмисии, шайби, лагери, помпи и всичко останало. Изработва се оборудване за текстилна фабрика „Св. Георги“ – Трявна, за фабрики в Казанлък, Варна и др.

Ив. Недков се специализира в производство и монтаж на железни комини за предприятията, като си изработва собствена технология. При монтажа си служи само с една дълга над 25 м борова греда, с което ускорява и поевтинява монтажа, без издигане на скеле.

По спомени на негови служители, Иван Недков е среден на ръст, много здрав човек, с кестенява коса и малка брадичка. Той е изключително строг, но справедлив и винаги работи в ковачницата наред с останалите. Там му е любимото място.

През 1924 г. големият син на Иван Недков – Симеон, завършил инженерство в Берлин, се включва в работата на фабриката, отначало като помощник на баща си, а след това като директор. Той организира конструкторски отдел. Предприятието изработва всички машини и съоръжения за двете първи български коксови фабрики в Казанлък и Плачковци.

Не всички производства на фабриката са успешни и печеливши! През 1932 г. започва серийно производство на чугунени радиатори за отопление, които дотогава се внасят от чужбина на високи цени. Резултатите са много добри. Но, американската фирма „Интернационал“ – монополист за региона, за да ликвидира конкуренцията, започва да продава радиаторите си на цена, по-ниска от цената на суровия чугун. Това принуждава габровската фабрика да преустанови току-що започнатото производство.

Общ изглед на машинна фабрика „Иван Недков“ – Габрово. 1925 г.

Следва продължение…

Автор на материала – Иван Постомпиров – гл. уредник в РИМ – Габрово