160 години Габрово град
1985 година

1. Експерименталният сатиричен вариететен театър, открит на 17 април

Experimental Satirical Variety Theatre, opened in April 17th

Экспериментальный сатирический театр-варьете, открыт 17 апреля

 

2. Първата национална среща–наддумване “Благолаж” в Дома на хумора и сатирата, проведена на 20 май

The first “Blagolazh” national meeting of joke- and storytellers in the House of Humour and Satire, held in May 20th

Первая национальная встреча-рассказчиков лучших анекдотов “Благолаж” в Доме юмора и сатиры, проведёная 20 мая